Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Spotkanie otwarte z NGO - woj. ŁÓDZKIE - ZAPROSZENIE

Spotkanie otwarte z NGO - woj. ŁÓDZKIE - ZAPROSZENIE


Spotkanie otwarte z NGO - woj. ŁÓDZKIE

31.05.2021 r, godz. 17:00-20:00

On-line ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84276814647?pwd=Tm1Db0ZBc2R3c3MyWFlTWjZrS0hnZz09


Program spotkania:

1. Powitanie i otwarcie spotkania

 • Andrzej Rybus-Tołłoczko - Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Wojciech Jachimowicz - Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna K. Ochędzan - Wiceprezes Zarządu WRZOS
 • Iwona Janicka - Członkini Zarządu OFOP
 • Alina Prochasek - Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel - Sekretarz Zarządu KIPR
 • Dorota Puchowicz - Przewodnicząca Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2. Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych  i Ekonomii Społecznej

3. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ewentualną propozycją ich rozwiązań.

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji,  czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości  w Organizacjach Pozarządowych

5. Nie takie straszne RODO.

 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator: 

Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP


Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego  w porozumieniu i współpracy z:

• Radą Działalności Pożytku Publicznego,

• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,

• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,

• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,

• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz partnerem regionalnym:

• Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku PublicznegoMoże Cię zainteresować