Aktualność

Aktualność Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Sieradz 13.03.2019 spotkanie informacyjne

Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Sieradz 13.03.2019 spotkanie informacyjne

Centrum OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie skierowane do pracowników samorządowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych :
Jak pozyskać na środki na wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”

Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad konkursu w ramach konkursu RPO 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” oraz prezentacja wsparcia w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków, partnerstw projektowych. 

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, Sieradz. Godz. 10.00 - 13.00
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 8.03.2018 na adres: opus@opus.org.pl lub lwaszak@opus.org.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”

Może Cię zainteresować