Aktualność

Aktualność Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Piotrków Tryb. 26.03.2019 spotkanie informacyjne

Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Piotrków Tryb. 26.03.2019 spotkanie informacyjne

Centrum OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie: 
„Jak pozyskać na środki  na wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”
Korzyści
z udziału
1. Zapoznanie się z zasadami przyznawania dotacji dla nowych i funkcjonujących podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej [w ramach konkursu RPO 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”].
2. Zapoznanie się z dostępnym wsparciem dla podmiotów chcących woskować o środki (wsparciem w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków, partnerstw projektowych).
3. Możliwość skonsultowania pisanego wniosku lub umówienia się na indywidualne spotkanie z doradcą.
Adresacipracownicy samorządowi,
pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
pracownicy organizacji pozarządowych
Data26.03.2019, godz.: 10:00 - 13:00
MiejsceStarostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim  Al. 3 maja 33, Piotrków Trybunalski
Jak się zapisać?Prosimy o potwierdzenie swojego udziału na adres: opus@opus.org.pl  i d.adamek@powiat-piotrkowski.pl do dnia 22.03.2019

Zapraszamy serdecznie.

Może Cię zainteresować