Centrum OPUS

Aktualność

Aktualność Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Piotrków Tryb. 26.03.2019 spotkanie informacyjne

Dotacje dla podmiotów integracji społecznej. Piotrków Tryb. 26.03.2019 spotkanie informacyjne

Centrum OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie: 
„Jak pozyskać na środki  na wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”
Korzyści
z udziału
1. Zapoznanie się z zasadami przyznawania dotacji dla nowych i funkcjonujących podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej [w ramach konkursu RPO 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”].
2. Zapoznanie się z dostępnym wsparciem dla podmiotów chcących woskować o środki (wsparciem w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosków, partnerstw projektowych).
3. Możliwość skonsultowania pisanego wniosku lub umówienia się na indywidualne spotkanie z doradcą.
Adresacipracownicy samorządowi,
pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
pracownicy organizacji pozarządowych
Data26.03.2019, godz.: 10:00 - 13:00
MiejsceStarostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim  Al. 3 maja 33, Piotrków Trybunalski
Jak się zapisać?Prosimy o potwierdzenie swojego udziału na adres: opus@opus.org.pl  i d.adamek@powiat-piotrkowski.pl do dnia 22.03.2019

Zapraszamy serdecznie.

Może Cię zainteresować