Stare Polesie to miejsce szczególne na mapie Łodzi. Pozbawione zieleni, z planowanymi parkami kieszonkowymi. Z wyjątkową aktywnością mieszkańców, którzy tym razem postanowili dowiedzieć się więcej o drzewach w mieście. W projekcie odbyły się prelekcje z chirurgiem drzew i dendrologiem związane z życiem drzew, ze szczególnym uwzględnieniem bytu zieleni w mieście. Projekt miał na celu podniesienie świadomości mieszkanek i mieszkańców o stanie drzew w ich okolicy, jak dbać i pielęgnować zieleń miejską. Łączna frekwencja wyniosła 264 osoby uczestniczące w prelekcjach i spacerach.
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00

Status:
Zrealizowany