Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Publikacja

Społeczne zaangażowanie obywateli w gospodarkę obiegu zamkniętego

Społeczne zaangażowanie obywateli w gospodarkę o obiegu zamkniętym - raport Centrum OPUS, opracowanie dr Andrzej Kassenber

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu FrontSh1p, na którego potrzeby przyjęto definicję gospodarki cyrkulacyjnej zapisaną w regulacji Parlamentu Europejskiego. Definiowana ona jest jako model produkcji i konsumpcji, zakładający dzielenie się, dzierżawę, ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się ich cykl życia .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników analizy przykładów społecznego zaangażowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zgodnie z wypracowanym w ramach projektu FrontSh1p zakresem zaangażowanie obywatelskie w gospodarkę o obiegu zamkniętym oznacza świadomy udział obywateli w działaniach (procesach) bezpośrednich i wspierających na rzecz włączenia w cykl gospodarki cyrkularnej. Przykłady pokazują działania mieszkańców prowadzących gospodarstwa domowe przede wszystkim na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, ale także w granicach większych miast, jeżeli mogłyby one mieć kontekst lokalny. Badania obejmują cztery obszary, tj. plastik, bioodpady, odpady z opakowań drewnianych oraz wody i ścieki.

Przeprowadzenie takiej analizy nie było łatwe, gdyż – po pierwsze – istnieje wiele przykładów działań na szczeblu krajowym, regionalnym czy też dużych miast, znacznie mniej jest ich natomiast dla obszarów wiejskich czy małych miast; po drugie, nie zawsze udawało się w pełni uwzględnić wymienione wyżej cztery obszary ze względu na ogólne ujęcie zakresu, jakiego dotyczyły przykłady, często zapisanego jako doradztwo. Nie zawsze wobec tego było jasne, czy przykład obejmuje obszar będący w kręgu zainteresowania projektu. Wybrano i opisano 41 przykładów. Każdy z nich został zaprezentowany według jednolitego schematu obejmującego:

  • nazwę firmy, sieci, inicjatywy,
  • kraj/miejscowość,
  • obszar/y,
  • rodzaj cyrkulacji,
  • zaangażowanie obywateli bezpośrednie/pośrednie
  • link do opisu (ew. źródło).