Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Seniorzy w działaniu! - ruszyły Mikrogranty dla Seniorów 2019


Curling, zajęcia pływania, spektakl teatralny, warsztaty tworzenia akcesoriów edukacyjnych dla niewidomych – to tylko niektóre spośród inicjatyw realizowanych w pierwszej edycji programu „Mikrogranty dla Seniorów”. Z końcem kwietnia 2019 ruszył konkurs w ramach edycji drugiej, a wraz z nim szansa na jeszcze więcej niesamowitych działań realizowanych z seniorami i dla seniorów.

Konkurs „Mikrogranty dla seniorów” jest finansowany z budżetu Miasta Łodzi i stanowi kolejny, obok Miejskiego Programu Mikrograntów, przykład na to, jak formuła niewielkich grantów na realizację działań, przynosi niezwykłe efekty w przestrzeni społecznej miasta. Celem tegorocznej edycji programu jest umożliwienie realizacji działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych.

Typy wspieranych w 2019 roku projektów powinny mieścić się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 Ustawyo Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Aplikujące grupy mogą liczyć na wsparcie w następujących obszarach tematycznych:

  • Promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
  • Podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwój wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się;
  • Działania służące aktywizacji oraz włączeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się;
  • Szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
  • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową;
  • Aktywność sportowo – rekreacyjna osób starszych;
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.
Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź.
Aby zgłosić swój udział w konkursie wcale nie trzeba samemu prowadzić stowarzyszenia czy fundacji. Wystarczy zebrać grupę nieformalną pięciu osób, które złożą wnioski będą potem realizować projekt za pośrednictwem organizacji-patrona. Grupy nieformalne poprzez organizacje mogą w ramach konkursu uzyskać dotację na działania w wysokości 1000-4000 zł, natomiast organizacje pozarządowe realizujące swoje własne projekty – 1000-8000 zł.

Składania wniosków można dokonywać za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na naszej stronie internetowej.

Termin składania wniosków upływa 20.05.2019 r. o godz. 16.00.

Po wstępnej ocenie ofert przewidziane są prezentacje projektów przez wybrane grupy, w dniach10-17.06.2019 r.

Na realizację działań grupy będą miały czas od 01.07.2019 r. do 17.11.2019 r.

Szczegółowy regulamin i harmonogram konkursu są dostępne tutaj.

Wszelkich porad w zakresie składania i realizacji wniosków udzielają:

- Jolanta Woźnicka – jwoznicka@opus.org.pl

- Aleksandra Reszka – areszka@opus.org.pl.