Aktualność

Rezultaty i wskaźniki w nowych wzorach ofert realizacji zadań publicznych - spotkania warsztatowe dla ngo w Kutnie

Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Lokalnych w Kutnie prowadzone przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Urzędem Miasta Kutno serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Kutno na otwarte, bezpłatne spotkania dotyczące sposobu określania rezultatów, wskaźników oraz sposobu monitorowania rezultatów i określania źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika zgodnie z nowymi wzorami ofert w systemie zlecania zadań publicznych, obowiązujących w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.

Spotkania będą prowadzone metodą warsztatową.

  1. Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapraszamy na spotkanie 26 sierpnia (poniedziałek) 2019 o godz. 16.00.
  2. Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej zapraszamy na spotkanie 27 sierpnia (wtorek) 2019 o godz. 16.00.
  3. Organizacje pozarządowe działające w obrębie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji zapraszamy na spotkanie 29 sierpnia (czwartek) 2019 o godz. 16.00.
Wszystkie ww. spotkania odbędą się w sali Dworku Modrzewiowego w Kutnie ul. Narutowicza 20.

Zapraszamy!

Może Cię zainteresować