Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Rewitalizacja w ŁodziW trakcie realizacji

Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma odnowić przestrzeń w mieście, nadać jej nowe funkcje, przywrócić dawne znaczenie. Ale to też proces, który ma wspierać mieszkanki i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych, w aktywności, w braniu odpowiedzialności za miasto. 

W 2021 roku Centrum OPUS wraz ze współpracującymi organizacjami i instytucjami, wspiera procesy rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (www.rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania), realizując usługi polegające na animacji kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkań chronionych, filii biblioteki miejskiej, Domu Dziennego Pobytu, oraz Punktu Pracy Socjalnej. 

Planowane działania obejmują obszar projektu 2, 3, 8 ROCŁ. 

W ramach działań dla projektu 8 obejmującego okolice ulic: Gdańska, Legionów, Cmentarna, Ogrodowa zrealizujemy: 

działania edukacyjne  DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZY Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

warsztaty o stereotypach, warsztaty twórczo-czytelnicze oraz ferie kulturalne dedykowane DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z łódzkich szkół i przedszkoli.

pikniki i gry miejskie, działania wspierające rozwój aktywności społecznej, 

szkolenia dla osób bezrobotnych 

działania edukacyjne wspierające usamodzielnianie mieszkańców mieszkań chronionych 


W ramach działań dla projektów 2 i 3 obejmujących okolice Dworca Łódź – Fabryczna, Parku Moniuszki, ulic Tuwima, Traugutta, Kilińskiego, Narutowicza zrealizujemy: 

warsztaty twórczo-czytelnicze oraz ferie kulturalne dedykowane DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z łódzkich szkół i przedszkoli

pikniki i gry miejskie, działania wspierające rozwój aktywności społecznej, 

Dni Otwarte w EC1 

działania wzmacniające integrację i inicjatywy sąsiedzkie 

działania edukacyjne wspierające usamodzielnianie mieszkańców mieszkań chronionych 

szkolenia dla osób bezrobotnych 

szkolenia dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 

działania edukacyjne dla osób doświadczających przemocy 

warsztaty dla osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI 

W ramach realizacji działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w obszarze rewitalizacji zapraszamy na szkolenia skierowane do bibliotekarek i bibliotekarzy Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Wszystkie szkolenia odbędą się online z użyciem platformy Zoom. 

W każdym szkoleniu może wziąć udział 12 – 15 osób. 

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach: 


  • KREATYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ 

Prowadząca: Joanna Wcisło 

Udział w warsztatach będzie szansą na: 

odkrycie swoich kreatywnych supermocy i poznanie metod pozwalających na walkę 

z własnymi ograniczeniami; 

rozwinięcie  umiejętności w zakresie generowania pomysłów, rozwiązywania problemów, współpracy i przekształcania pomysłów w rzeczywistość; 

eksperymentowania  z narzędziami z zakresu design thinking i metodyk zwinnych do projektowania nowego działania/usługi biblioteki. 

Terminy: 

24 lutego 2021, godz. 10.00 – 14.00 

5 marca 2021, godz. 10.00 – 14.00

12 marca 2021, godz. 10.00 – 14.00

26 marca 2021, godz. 10.00 – 14.00

Osoby uczestniczące będą pracować podczas warsztatu nad konkretnymi pomysłami na lokalne działania w bibliotece. W okresie 17 – 24 marca będzie możliwość skonsultowania pomysłu z trenerką. 


  • PARTNERSTWO Z INSTYTUCJAMI KULTURY, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

Prowadząca: Magdalena Mirys. 

Udział w warsztatach  będzie szansą na: 

ugruntowanie wiedzy o zasadach i schemacie tworzenia partnerstwa, 

poćwiczenie umiejętności prowadzenia procesu tworzenia partnerstwa, 

poznanie ofert instytucji kultury na terenie projektu 7 ROCŁ , 

wspólne planowanie działań na rzecz mieszkańców okolic ul. Gdańskiej, Legionów, Zachodniej, Ogrodowej oraz mieszkańców okolicznych kwartałów. 

Terminy: 

25 lutego 2021, godz. 10.00 – 14.00 

26 lutego 2021, godz. 10.00 – 14.00 


  • JAK ANGAŻOWAĆ MIESZKAŃCÓW I WSPIERAĆ ODDOLNE INICJATYWY 

Prowadząca: Magdalena Mirys. 

Udział w warsztatach będzie szansą na:

zwiększenie wiedzy w zakresie angażowania mieszkańców,

ćwiczenie umiejętności angażowania mieszkańców, 

poznanie narzędzi przydatnych do etapów pracy nad inicjatywą oddolną 

Terminy: 

6 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00 

8 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00

13 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00 

15 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00


  • SZKOLENIE TRENERSKIE DLA BIBLIOTEKARZY Z ZAKRESU TECHNIK ZAPAMIĘTYWANIA I SZYBKIEGO CZYTANIA 

Prowadząca: Magdalena Niedźwiecka - Anuszczyk

Udział w warsztatach będzie szansą na: 

przygotowanie bibliotekarzy do pracy ze strategiami uczenia się

nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów rozwijania umiejętności uczenia się oraz technik zapamiętywania i technik szybkiego uczenia

Terminy: 

26 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00 

27 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00

28 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00

29 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00


Zapraszamy do udziału w całym cyklu, lub wybranych szkoleniach.


Informacji na temat szkoleń udziela: 

Jola Woźnicka

tel. 797 027 806

e-mail: jwoznicka@opus.org.pl