Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja na rzecz Rewitalizacji - Włókiennicza 5,6,16Zakończony

Centrum Opus zaprasza pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych na bezpłatny cykl szkoleniowo-instruktażowy. Podczas spotkań poruszymy następującą tematykę:


1.Znaczenie więzi w rozwoju dziecka

 • więź emocjonalna a wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
 • procedura obcej sytuacji i wzorce więzi
 • więź a rozwój mózgu
 • efektywna opieka nad dzieckiem, tzw. „formuła PACE”
 • analiza przypadków zgłoszonych podczas warsztatu

2. Praca na zasobach dziecka, analiza mocnych stron i potrzeb dziecka

 • podstawy wiedzy o rodzinie w ujęciu systemowym
 • koncepcja pracy na zasobach dziecka – wykorzystanie analizy mocnych stron i potrzeb dziecka
 • rozpoznawanie potrzeb dziecka i sposoby ich zaspakajania – tworzenie planu pomocy dziecku
 • praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi/metod/dokumentów – praca na przykładach


3. Tworzenie planu pomocy dziecku przy wykorzystaniu zasobów dziecka.

 • przedstawienie głównych celów i założeń Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • wywołanie warunków do zmiany – praca nad skutecznym zaspokajaniem potrzeb dzieci
 • omówienie i przećwiczenie narzędzi niezbędnych do budowania planu pomocy dziecku: genogram i ekomapa,
 • zwiększenie praktycznych umiejętności wykonywania narzędzi w budowaniu
 • i realizacji planu pomocy dziecku - analiza przypadków
 • zwiększenie umiejętności odróżniania przyczyn kryzysu od objawów kryzysu - wprowadzenie do analizy przyczyn kryzysu


4. Opracowywanie i realizacji indywidualnego programu usamodzielniania z użyciem podejście skoncentrowanego na rozwiązaniach.

 • opracowanie i realizacja planu usamodzielniania opartego na zasobach dziecka i rodziny (użycie narzędzi: genogram, ekomapa, plany długoterminowe)
 • kompetencje opiekuna procesu usamodzielniania
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu usamodzielniania
 • analiza przypadków - warsztatowe przepracowanie narzędzi planu pomocy dziecku na podstawie przykładów (analiza przypadku)


5. Praca zespołowa w placówce opiekuńczo wychowawczej.

 •  podstawy pracy zespołowej w pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • autoanaliza zasobów własnych w pracy z dzieckiem
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności wykonywania narzędzi potrzebnych do opracowania planu pomocy dziecku – ujednolicenie metod i narzędzi pracy
 • zasady umowy zespołowej
 • wsparcie wychowawców w realizacji planu pomocy dziecku
 • ćwiczenie analizy przypadku

 

Cykl składa się z 10-ciu pięciogodzinnych spotkań, które odbędą się w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus.

Terminy szkoleń: 12,13,14 kwietnia, 25,26,27 kwietnia, 9,10 maja, 17,18 maja.

Godziny szkoleń:

Grupa I: 8:30 - 14.00

Grupa II: 8:30-14.00

Grupa III: 14:30 - 20.00

 

Podczas warsztatów zapewniamy catering (obiad), serwis kawowy i materiały.

 

Warsztaty poprowadzą:

Tomasz Polkowski - Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina, pedagog, metodyk, trener szkoleniowy, autor publikacji dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach pieczy zastępczej, w tym podręczników dla rodzin zastępczych. Autor materiałów metodycznych dla wychowawców i specjalistów pracujących w pieczy instytucjonalnej. Współtwórca koncepcji 14-osobowych domów dziecka oraz metodyki pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi. Doświadczony trener szkoleniowy. Prowadzi szkolenia od około 20 lat w Polsce i w innych krajach, takich jak Słowacja, Litwa, Gruzja, Czechy, Ukraina. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Uśmiechu.

 

Agnieszka Polkowska - pedagog, metodyk, doświadczona trenerka szkoleniowa. Pracowała jako koordynatorka domu dla 14 dzieci, była asystentem rodziny. Jest autorką materiałów szkoleniowych i programów. Prowadzi szkolenia od 15 lat w Polsce i za granicą. 

 

Formularz zapisu: https://crm.opus.org.pl/szkolenie-kadry-placowek