Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja na rzecz Rewitalizacji - Narutowicza / Tuwima (projekt 2 i 3 ROCŁ)Zakończony

                                                                                                                                                       

Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma odnowić przestrzeń w mieście, nadać jej nowe funkcje, przywrócić dawne znaczenie. Ale to też proces, który ma wspierać mieszkanki i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych, w aktywności, w braniu odpowiedzialności za miasto. 

W 2021 roku Centrum OPUS wraz ze współpracującymi organizacjami i instytucjami, wspiera procesy rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (www.rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania), realizując usługi polegające na animacji kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkań chronionych, filii biblioteki miejskiej, Domu Dziennego Pobytu, oraz Punktu Pracy Socjalnej. 


W ramach działań dla projektów 2 i 3 obejmujących okolice Dworca Łódź – Fabryczna, Parku Moniuszki, ulic Tuwima, Traugutta, Kilińskiego, Narutowicza zrealizujemy: 

warsztaty twórczo-czytelnicze oraz ferie kulturalne dedykowane DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z łódzkich szkół i przedszkoli

pikniki i gry miejskie, działania wspierające rozwój aktywności społecznej, 

Dni Otwarte w EC1 

działania wzmacniające integrację i inicjatywy sąsiedzkie 

działania edukacyjne wspierające usamodzielnianie mieszkańców mieszkań chronionych 

szkolenia dla osób bezrobotnych 

szkolenia dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 

działania edukacyjne dla osób doświadczających przemocy 

warsztaty dla osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu