Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja na rzecz Rewitalizacji - Narutowicza / Tuwima (projekt 2 i 3 ROCŁ)W trakcie realizacji

                                                                                                                                                       

Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma odnowić przestrzeń w mieście, nadać jej nowe funkcje, przywrócić dawne znaczenie. Ale to też proces, który ma wspierać mieszkanki i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych, w aktywności, w braniu odpowiedzialności za miasto. 

W 2021 roku Centrum OPUS wraz ze współpracującymi organizacjami i instytucjami, wspiera procesy rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (www.rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania), realizując usługi polegające na animacji kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkań chronionych, filii biblioteki miejskiej, Domu Dziennego Pobytu, oraz Punktu Pracy Socjalnej. 


W ramach działań dla projektów 2 i 3 obejmujących okolice Dworca Łódź – Fabryczna, Parku Moniuszki, ulic Tuwima, Traugutta, Kilińskiego, Narutowicza zrealizujemy: 

warsztaty twórczo-czytelnicze oraz ferie kulturalne dedykowane DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z łódzkich szkół i przedszkoli

pikniki i gry miejskie, działania wspierające rozwój aktywności społecznej, 

Dni Otwarte w EC1 

działania wzmacniające integrację i inicjatywy sąsiedzkie 

działania edukacyjne wspierające usamodzielnianie mieszkańców mieszkań chronionych 

szkolenia dla osób bezrobotnych 

szkolenia dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny, 

działania edukacyjne dla osób doświadczających przemocy 

warsztaty dla osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu Zaproszenie na szkolenia dla pracowników MOPS w Łodzi.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do udziału w szkoleniach mających na celu utworzenie programu wsparcia rozwojowego, który będzie służyć wzmocnieniu

działań środowiskowych.

Dla kogo:

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • pracowników socjalnych z Punktu Pracy Socjalnej z ul. Tuwima 35
 • pracowników socjalnych MOPS w Łodzi,
 • asystentów rodziny,
 • pozostałych pracowników MOPS w Łodzi

Tematyka szkoleń:


 • TECHNIKI I METOD MOTYWOWANIA DO DZIAŁANIA, AKTYWIZOWANIA I USAMODZIELNIANIA KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących określania i uruchamiania indywidualnych motywatorów (motywacja do... i motywacja od...) i demotywatorów,

zasobów i konstruktywnych przekonań. Uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w obszarze komunikacji nakierowanej na motywowanie i wzmacnianie automotywacji w pracy z klientem pomocy

społecznej. 

Prowadząca: Agnieszka Książek – psycholożka, rekomendowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorka STOP oraz edukatorka i trenerka kompetencji miękkich z ponad

dwudziestoletnim doświadczeniem, dyplomowany coach, absolwentka kierunku „Coaching i mentoring” SWPS. Od ponad 20 lat pracuje w instytucjach pomocy społecznej. 

W pracy koncentruje się na najważniejszych elementach procesu zmiany, do których należą: określenie celów i wizji przyszłości, analiza obecnej sytuacji, odkrywanie mocnych stron i talentów, 

praca z ograniczającymi przekonaniami, stworzenie strategii działania oraz wytrwała i efektywna realizacja zaplanowanych celów.


Terminy szkoleń (do wyboru):

 • Grupa A

20 maja 2021, godz. 12.00 - 16.00,

21 maja 2021, godz. 12.00 - 16.00

 • Grupa B

27 maja 2021, godz. 12.00 - 16.00,

28 maja 2021, godz. 12.00 - 16.00

 • Grupa C

10 czerwca 2021, godz. 12.00 - 16.00,

11 czerwca 2021, godz. 11.00 - 15.00

 • Grupa D

5 lipca 2021, godz. 12.30 – 16.30

6 lipca 2021, godz. 12.30 – 16.30 


 • POMOC KLIENTOM W WYZNACZANIU CELÓW I WSPIERANIE W ICH REALIZACJI METODAMI COACHINGOWYMI

Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących określania, planowania i monitorowania realizacji przyjętych celów w pracy z klientami pomocy społecznej. Uczestnicy rozwiną

swoje kompetencje dotyczące definiowania i skutecznego wyznaczania istotnych celów, poznają techniki coachingowe służace wzmocnieniu skuteczności w realizacji obranych celów i zaprojektują

działania zawodowe wspierające celowość działań w pracy z podpopiecznymi.

Prowadząca: Agnieszka Książek – psycholożka, rekomendowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorka STOP oraz edukatorka i trenerka kompetencji miękkich z ponad

dwudziestoletnim doświadczeniem, dyplomowany coach, absolwentka kierunku „Coaching i mentoring” SWPS. Od ponad 20 lat pracuje w instytucjach pomocy społecznej. W pracy koncentruje

się na najważniejszych elementach procesu zmiany, do których należą: określenie celów i wizji przyszłości, analiza obecnej sytuacji, odkrywanie mocnych stron i talentów, praca z ograniczającymi

przekonaniami, stworzenie strategii działania oraz wytrwała i efektywna realizacja zaplanowanych celów


Terminy szkoleń (do wyboru):

 • Grupa A

17 czerwca 2021, godz. 12.00- 16.00

18 czerwca 2021, godz. 12.00- 16.00

 • Grupa B

24 czerwca 2021, godz. 12.00 - 16.00,

25 czerwca 2021, godz. 12.00 - 16.00

 • Grupa C

5 lipca 2021, godz. 8.00 – 12.00

6 lipca 2021, godz. 8.00 – 12.00

 • Grupa D

7 lipca 2021, godz. 8.00 – 12.00

8 lipca 2021, godz. 8.00 – 12.00


 • WSPARCIE I PRACA Z NIEZMOTYWOWANYM KLIENTEM W OPARCIU O METODĘ TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ I KONCEPCJĘ „POMAGANIA BEZ OPORU” WG. J. ENRIGHTA

Uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z oporem i współpracy z klientem o niskiej motywacji. Podczas warsztatu będą mieli możliwość poznania i ćwiczenia technik pracy z oporem w

oparciu o koncepcję J. Enrighta, a także stosowane w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Zaprezentowane metody i techniki pracy będą mogły być przeniesione do warsztatu

pracy pracownika socjalnego, a następnie w miarę pojawiających się potrzeb zastosowane narzędzia i interwencje mogą być omawiane lub superwizowane w dalszej części trwania projektu.

Prowadząca: Agnieszka Książek – psycholożka, rekomendowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorka STOP oraz edukatorka i trenerka kompetencji miękkich z ponad

dwudziestoletnim doświadczeniem, dyplomowany coach, absolwentka kierunku „Coaching i mentoring” SWPS. Od ponad 20 lat pracuje w instytucjach pomocy społecznej. W pracy koncentruje

się na najważniejszych elementach procesu zmiany, do których należą: określenie celów i wizji przyszłości, analiza obecnej sytuacji, odkrywanie mocnych stron i talentów, praca z ograniczającymi

przekonaniami, stworzenie strategii działania oraz wytrwała i efektywna realizacja zaplanowanych celów. 


Terminy szkoleń (do wyboru):

 • Grupa A

7 lipca 2021, godz. 12.30 – 16.30

8 lipca 2021, godz. 12.30 – 16.30

 • Grupa B

13 lipca 2021, godz. 12.00 – 16.00

15 lipca 2021, godz. 12.00- 16.00

 • Grupa C

26 sierpnia 2021, godz. 12.00 – 16.00

27 sierpnia 2021, godz. 12.00 – 16.00

 • Grupa D

2 września 2021, godz. 12.00 -16.00

3 września 2021, godz. 12.00 – 16.00


 • BUDOWANIE POSTAWY WSPÓŁPRACY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ORAZ TRENING TECHNIK I METOD STOSOWANIU Z MIESZKAŃCAMI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy ze środowiskiem lokalnym, diagnozowania potrzeb, pracy ze społecznością, planowania działań w oparciu o model kompetencji OSL (organizatora

społeczności lokalnej).

Prowadząca: Magdalena Popłońska – Kowalska. Współautorka modelu pracy socjalnej w środowisku - Organizator Społeczności Lokalnej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie pracy z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, pracownikami socjalnymi jako trener, mentor, coach oraz 18 letnie doświadczenie jako pracownik socjalny, koordynator pracy socjalnej. Współpracowała jako ekspertka i trenerka z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy szkoleń (do wyboru):

 • Grupa A

24 sierpnia 2021, godz. 9.00 – 13.00,

25 sierpnia 2021, godz. 9.00 -13.00

 • Grupa B

16 września 2021, godz. 9.00 – 13.00

17 września 2021, godz. 9.00 – 13.00

 • Grupa C

26 sierpnia 2021, godz. 11.00 -15.00

27 sierpnia 2021, godz. 11.00 -15.00

 • Grupa D

28 września 2021, godz. 11.00 -15.00

29 września 2021, godz. 11.00 -15.00


 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności dot. motywacji, delegowania zadań, przeciwdziałania dysfunkcjom zespołowym oraz roli i zadaniom kierownika/lidera w procesie rozwoju pracowniczego.

Podczas szkoleń otrzymają i będą ćwiczyć wybrane narzędzia do pracy z zespołem.

Prowadząca: Magdalena Popłońska – Kowalska

Współautorka modelu pracy socjalnej w środowisku - Organizator Społeczności Lokalnej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie pracy z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,

pracownikami socjalnymi jako trener, mentor, coach oraz 18 letnie doświadczenie jako pracownik socjalny, koordynator pracy socjalnej. Współpracowała jako ekspertka i trenerka z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy szkoleń (do wyboru):

 • Grupa A

21 wrześnie 2021, godz. 11.00 -15.00

22 wrześnie 2021, godz. 11.00 -15.00

 • Grupa B

5 października 2021, godz. 8.30 – 12.30

6 października 2021, godz. 8.30 – 12.30

 • Grupa C

23 wrześnie 2021, godz. 11.00 -15.00

24 wrześnie 2021, godz. 11.00 -15.00

 • Grupa D

7 października 2021, godz. 8.30 – 12.30

8 października 2021, godz. 8.30 – 12.30ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Działania szkoleniowe proponujemy jako cykl edukacyjny z możliwością wzięcia udziału w całości działań, albo w wybranych częściach. W każdym warsztacie weźmie udział 10 - 12 osób.

Wszystkie działania szkoleniowe planujemy w wersji online na platformie Zoom. Każde szkolenie prowadzone będzie w sesji dwudniowej tj. 2 dni x 4 godz. = 8 godz.

Po każdym szkoleniu osoba uczestnicząca otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/HD5pAifj448id1h66

Osoby, które nie korzystały wcześniej z Zooma proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Zostanie dla nich zorganizowane szkolenie testowe.

Dodatkowych informacji o szkoleniach udziela: Jola Woźnicka, Centrum OPUS

jwoznicka@opus.org.pl

tel. 797 027 806.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie realizowane w ramach zamówienia na usługę polegająca na przeprowadzeniu animacji kulturalno– edukacyjnej oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33 oraz Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35, współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Wykonawca:

Konsorcjum złożone z organizacji pozarządowych:

● Fundacja Strefa,

● Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS


Odwiedź z nami EC1! 

Przyjdź na bezpłatne dni otwarte w EC1 organizowane przez Centrum OPUS. 


Każde z wydarzeń zawiera: 

zwiedzanie ekspozycji 

udział w warsztatach 

seans w kinie sferycznym lub wizytę w planetarium 


Wydarzenie skierowane jest do: 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, (sprawdź, czy mieszkasz w tym obszarze: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja/obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji/)  – „sąsiadów EC1”, 

uczniów szkół i przedszkoli znajdujących się w obszarze rewitalizacji, 

pozostałych mieszkańców Łodzi.  


Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach  12:00-14:30 (część warsztatowa + kino sferyczne). Po tej części uczestnicy mogą zostać w obiekcie i zwiedzać go na własną rękę. Bilet jest ważny przez cały dzień. 


REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU


Jak się zgłosić: 

wypełnić formularz - na każde z wydarzeń prowadzimy oddzielne zapisy, jest osobny formularz 

zgłosić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 797-548-832   w godz. 9.00 – 14.00 


UWAGA! Planetarium oraz Kino Sferyczne (zwykły seans) zaprasza Gości od 5 roku życia!


Harmonogram wydarzeń:


23 maja 2021, godz. 12:00-14:30 - Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „I Ty możesz zostać konstruktorem” 

- oprowadzenie po ścieżce „Rozwój wiedzy i cywilizacji”;

- „Warsztat szalonego konstruktora” - Wielcy konstruktorzy są autorami drapaczy chmur, mostów czy wież. Ich prace zadziwiają świat, budzą podziw i przyciągają wielu turystów. A co, jeśli konstruktor jest nieco szalony? Czym mógłby się zainteresować i do czego wykorzystać swoją wyobraźnię? Spróbujmy wcielić się w szalonego konstruktora i zbudować konstrukcję niepowtarzalną i zwariowaną, bo zbudowaną z tego, co znajdziemy pod ręką – klocków drewnianych, sztućców, nożyczek, spinnerów, pałeczek do chińszczyzny itp.;

- pokaz w kinie sferycznym „W kosmos i z powrotem” - Ponad 70 lat temu Sputnik-1 rozpoczął nową erę w dziejach ludzkości — podbój Kosmosu. Ale co nas tam właściwie przyciąga? Czy tylko pęd do wiedzy i obserwacji nieznanego? Niekoniecznie, gdyż podbój Kosmosu ma ważny skutek uboczny w postaci opracowywania nowych technologii, których później używamy na co dzień. Bez nich nie byłoby nawigacji samochodowej czy zaawansowanych funkcji smartfonów. Na znacznie niższym poziomie mielibyśmy również medycynę. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, jak rozwój wiedzy o Kosmosie wpływa na cywilizację całej ludzkości.

 Zgłoszenia: https://forms.gle/a8eaftWAEf9g5YwJ6


29 maja 2021godz. 12:00-14:30 - Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „Przyroda w powiększeniu” 

- oprowadzanie po Centrum z naciskiem na pracownie alchemika i druida oraz wizyta w Nanolaboratorium;

- warsztaty kreatywne i zabawy w ramach weekendu Dnia Dziecka, poświęconego światowi przyrody;

- pokaz w kinie sferycznym „Nanocam” (od 10 r.ż.) - niektórzy uważają, że biologia jest nudna. Dzięki pokazowi „Nanocam” widzowie są zabierani w podróż przez pięć królestw biologii i szybko przekonują się, że tak nie jest. Animacja jest oparta na zdjęciach wykonanych przez mikroskopy elektronowe, które zostały zaadaptowane tak, by pokazać bogactwo i różnorodność świata biologii w różnej skali.

 Zgłoszenia: https://forms.gle/pkeQpTRSbL7T7b9v6


6 czerwca 2021godz. 12:00-14:30 - Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „EC1 od kuchni”

- zwiedzanie kompleksu EC1 z przewodnikiem - oprowadzanie po trudnodostępnych miejscach CNiT z przewodnikiem, który opowie o tajemnicach funkcjonowania pierwszej łódzkiej elektrowni i elektrociepłowni, prezentacja Narodowego Centrum Kultury Filmowej, prezentacja przyszłej wystawy Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, prezentacja Ul. Żywiołów – wkrótce otwieranej wystawy dla najmłodszych;

- „Pobawmy się elektrownią” – warsztat, na którym dowiemy się, jak działa elektrownia i jakie ma powiązanie z życiem codziennym;

- pokaz w Planetarium „Gwiazdozbiory wiosennego nieba” – autorski pokaz przygotowany przez zespół Planetarium. Co może być przyjemniejszego od oglądania rozgwieżdżonego nieba? Oglądanie go ze znajomością mitów i legend. W trakcie pokazu omawiane są gwiazdozbiory widoczne wiosną po zachodzie Słońca: Lew, Panna, Korona Północna oraz Warkocz Bereniki. Oprócz obiektów widocznych gołym okiem pokazujemy mgławice, gromady gwiazd, galaktyki i wiele innych. Przekazywane przez prezentera treści dostosowane są do wieku widzów obecnych na sali.

 • Zgłoszenia: https://forms.gle/2WCJv7CNBKhr21pN7

  12 czerwca 2021godz. 12:00-14:30 - Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „Odkrywcy i wynalazcy” 

  - oprowadzenie po wybranych eksponatach na ścieżce „Rozwój wiedzy i cywilizacji”;

  - Kazimierz Prószyński – opowieść o polskim wynalazcy – wizyta na wystawie NCKF Spot, gdzie opowiemy o biopleografie, dzięki któremu powstało kino

  - „Zoetrop – pierwsza animacja”. Podczas warsztatu uczestnicy samodzielnie wykonają zoetrop – urządzenie, dzięki któremu wprawimy w ruch to, co narysujemy. Odkryjemy sekret wynalazku opatentowanego w 1834 roku przez Williama George'a Hornera;

  - pokaz w Planetarium „Na skrzydłach marzeń” (od 12 r.ż.) - opowiada o historii lotnictwa, o realizacji snów setek pokoleń. Symbolicznym pierwszym zwycięstwem myśli ludzkiej stał się balon na gorące powietrze, skonstruowany przez braci Josepha i Jacquesa Montgolfier, który po raz pierwszy wzbił się 14 grudnia 1782 roku. Ale człowieka wyniósł dopiero dziesięć miesięcy później. Gdyby nie te pierwsze próby oderwania się od ziemi, nie podbijalibyśmy dzisiaj Kosmosu.

  Zgłoszenia: https://forms.gle/oeQJLo3aUDbSMAeq8


  20 czerwca 2021godz. 12:00-14:30 - Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „ Jak zostać astronautą”  - BRAK MIEJSC

  - oprowadzenie po części ścieżki „Mikroświat-Makroświat” związanej z kosmosem, w tym zapoznanie z realiami przebywania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej;

  - miniwarsztaty „Z kciukiem w gwiazdy” nt. pomiarów odległości w kosmosie;

  - pokaz w kinie sferycznym „Astronauta” (od 10 r.ż.) - film zabiera widzów do ośrodka treningowego astronautów, gdzie przygotowuje się ich do pracy w warunkach na tyle zbliżonych do panujących na orbicie, na ile jest to możliwe do osiągnięcia na naszej planecie


  27 czerwca 2021godz. 12:00-14:30 - Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „Pobawmy się elektrownią”

  - oprowadzenie po ścieżce „Przetwarzanie energii”;

  - warsztaty „Prawie wszystkie sposoby produkcji prądu” - podczas warsztatu zaprezentujemy, w jaki sposób można wyprodukować prąd elektryczny. Zbadamy zjawisko indukcji elektromagnetycznej, które było wykorzystywane w EC1 do produkcji energii elektrycznej i dzięki któremu pozyskuje się zdecydowaną większość tej energii na świecie. Zapoznamy się z efektem piezoelektrycznym i dowiemy się jak zupełnie niechcący produkujemy prąd idąc plażą. Sprawdzimy, jak działa bateria oraz jak produkuje się prąd w kosmosie;

  - pokaz w Planetarium „Gwiazdozbiory letniego nieba” – autorski pokaz przygotowany przez zespół Planetarium. Pokazujemy i omawiamy w nim gwiazdozbiory widoczne latem danego dnia na nocnym niebie: Orzeł, Łabędź, Lutnia, Wężownik, Wąż, Tarcza, Skorpion czy Waga. Oprócz obiektów widocznych gołym okiem pokazujemy mgławice (w tym spektakularne Filary Stworzenia w Mgławicy Orzeł), gromady gwiazd, galaktyki i wiele innych. Podczas pokazu dowiemy się również o energii wyzwalanej z gwiazd. Przekazywane przez prezentera treści dostosowane są do wieku widzów obecnych na sali.


  4 lipca 2021, godz. 12:00-14:00 Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „Tajniki logiki”: 
  - oprowadzanie z elementami gry terenowej i zadaniami do wykonania na ekspozycji Centrum;
  - warsztaty „Zagadki logiczne” – Podczas zajęć będziemy bawić się układankami, budować i rozwiązywać łamigłówki, a także opanujemy jedną lub dwie matematyczne sztuczki karciane;
  - pokaz w Planetarium „Czarne dziury” (od 12 r. ż) - W czasie pokazu w Planetarium EC1 widzowie dowiedzą się jak powstają, gdzie się znajdują oraz jaki wpływ na Wszechświat mają te obiekty. Spróbujemy wyjaśnić lub choćby zdefiniować pojęcia "horyzontu zdarzeń", "osobliwości" oraz "zakrzywienia czasoprzestrzeni". Przedstawimy symulacje wyglądu tych niezwykłych miejsc Wszechświata. Warto wiedzieć, czym jest obiekt, który znajduje się w centrum naszego kosmicznego domu - Drogi Mlecznej. Czarna dziura jest przecież sercem naszej galaktyki!


  11 lipca, godz. 12:00-14:00 Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki EC1 pod hasłem „Ekologia” :
  - oprowadzanie po Centrum Nauki i Techniki uwzględniające tematykę „czystej” i „brudnej” energii, odnawialnych źródeł energii, zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przez elektrownie;
  - warsztaty ekologiczne „Buszując w śmieciach” - dowiemy się, skąd się biorą zanieczyszczenia, poznamy tajemne życie śmieci. Czy na pewno wiesz, do jakiego pojemnika je wrzucić? – rozwiejemy Twoje wątpliwości. Zostań mistrzem w sortowaniu – zawody na czas;
  - pokaz w Planetarium „Kosmiczne śmieci” - Ekologia to nie tylko recycling plastiku i ochrona lasów - podczas ponad 60 lat podboju Kosmosu zostawiliśmy na orbitach okołoziemskich ogromną ilość zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te pochodzą z nieczynnych satelitów, rakiet, zagubionych przez astronautów drobnych nakrętek, śrubek itp. Wciąż rosnąca liczba kosmicznych śmieci, poruszających się z dużą prędkością, stanowi poważne zagrożenie dla działających satelitów i astronautów przebywających na stacji kosmicznej ISS. Jakie pomysły mają naukowcy i inżynierowie, aby sprowadzić je w bezpieczny, kontrolowany sposób do atmosfery ziemskiej, tak aby w niej spłonęły?


  21 lipca, godz. 12:00-14:00 Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „Chemiczni detektywi” 
  - oprowadzanie po części chemicznej ścieżki „Mikroświat- Makroświat”, z wizytą w Nanolaboratorium;
  - warsztaty „Detektyw w kuchni” - Wielu z nas widzi chemię jako coś przeciwnego naturze, a nawet niebezpiecznego, czego należy unikać za wszelką cenę. Coraz częściej staramy się jeść zdrowo, wybierając pokarmy bogate w dobroczynne składniki. A białko, witaminy, minerały to nic innego, jak pierwiastki i związki chemiczne, bez których nie moglibyśmy żyć! Warto wiedzieć, które z nich znajdują się w najczęściej spożywanych produktach. Gdzie szukać białka? Czy witamina C jest tylko w owocach? I czy jest w nich zawsze? Spróbujmy samemu to zbadać - zabawmy się w prawdziwego „chemicznego detektywa” i przeprowadźmy śledztwo w laboratorium Centrum Nauki i Techniki EC1;
  - pokaz w kinie sferycznym „Molekularium” - pokaz dla najmłodszych gości odwiedzających Centrum Nauki i Techniki EC1. Przy pomocy magicznego statku kosmicznego mogą oni doświadczyć świata nie tylko w skali makro, ale – przede wszystkim – w skali mikro, na poziomie cząsteczek i atomów. Ich przewodniczką w tej niezwykłej podróży jest Oxy – rezolutna atomka tlenu. Razem ze swoimi przyjaciółmi opowie, ile atomów jest w kropli deszczu, co potrafią i jakie wyniki mają atomy węgla, opowiedzą czym są polimery oraz jaka jest rola atomów różnych pierwiastków w budowie życia i całego Wszechświata.

  28 lipca, godz. 12:00-14:00 Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki pod hasłem „Kosmos dla początkujących” (28.07):
  - oprowadzenie po części ścieżki „Mikroświat-Makroświat” związanej z kosmosem;
  - warsztaty kosmiczne – co to jest układ słoneczny, czym różnią się planety, czy istnieje tylko jeden księżyc? Na warsztacie dowiecie się tego wszystkiego i własnoręcznie skleicie modele planet;
  - pokaz w Planetarium „Kosmos dla najmłodszych” - dzieci są zapoznawane z Układem Słonecznym — jego położeniem w Drodze Mlecznej, a także ze Słońcem oraz planetami. Następnie przedstawiamy gwiazdozbiory Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy oraz inne widoczne na nocnym niebie i opowiadamy o mitach i legendach z nimi związanych. Pokazujemy najciekawsze obiekty możliwe do zaobserwowania w danej porze roku (dlatego pokaz jest nieco inny latem i zimą). Kładziemy nacisk na interakcje z dziećmi; prezenterzy nie tylko odpowiadają na pytania, ale wsłuchują się w ich opinie i inicjują dyskusje.

  4 sierpnia Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki EC1 pod hasłem „Misja – Człowiek”:
  - oprowadzanie po dawnej elektrowni w poszukiwaniu analogii do organizmu człowieka;
  - warsztaty „Jak działa człowiek?” – poznamy działanie niektórych organów w organizmie człowieka, zbudujemy modele serca, płuc i układu trawiennego;
  - pokaz w Planetarium „Dobór naturalny” - Co sprawia, że powstają nowe gatunki roślin i zwierząt? Karol Darwin opowiada publiczności o tym, jak odwiedzając Galapagos opracował teorię doboru naturalnego i zabiera nas ze sobą w podróż dookoła świata. Poznamy latimerie, ryby będące żywymi skamielinami; zabawnego ptaka głuptaka niebieskonogiego; niewidome lustrzenie meksykańskie i wiele innych przedziwnych gatunków zwierząt. 

  11 sierpnia, godz. 12:00-14:00 Dzień Otwarty w Centrum Nauki i Techniki EC1 pod hasłem „Kolory światła” (11.08):
  - oprowadzanie po ścieżce „Rozwój wiedzy i cywilizacji” gdzie skupimy się na eksponatach, które przybliżą nam zasady optyki i wyjaśnią istotę światła;
  - warsztaty „Na tropie kolorów – od pryzmatu do chromatografii” - Jak postrzegamy kolory? Czy zielony jest zawsze tylko zielony? Jakie barwy kryją rośliny? Czy kolory mogą istnieć bez światła i czy można je... zmierzyć? Sprawdzimy to doświadczalnie podczas warsztatu, a potem przeprowadzimy doświadczenie.
  - pokaz w Planetarium „Dwa szkiełka” - Widzowie wraz z bohaterami pokazu odbywają podróż do czterech księżyców Jowisza, pierścieni Saturna oraz niezwykłych struktur innych galaktyk. Poznają również historię odkryć wielkich astronomów i fizyków: Galileusza, Huygensa, Newtona, Hubble'a oraz wielu innych, których badania stały się możliwe dzięki wynalezieniu ponad 400 lat temu pierwszego teleskopu.

  W razie pytań, prosimy o kontakt: 

  Zosia Kwiecień – zkwiecien@opus.org.pl 

  Tel. +48 797 548 832


  Załączniki

  # Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
  1 REGULAMIN DNI OTWARTE EC1 08.03.2021 pdf 446,39 KB 4