Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja na rzecz Rewitalizacji - Gdańska / Tuwima (Projekt 3, 8 ROCŁ)W trakcie realizacji

Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma odnowić przestrzeń w mieście, nadać jej nowe funkcje, przywrócić dawne znaczenie. Ale to też proces, który ma wspierać mieszkanki i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych, w aktywności, w braniu odpowiedzialności za miasto. 

W 2021 roku Centrum OPUS wraz ze współpracującymi organizacjami i instytucjami, wspiera procesy rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (www.rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania), realizując usługi polegające na animacji kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkań chronionych, filii biblioteki miejskiej, Domu Dziennego Pobytu, oraz Punktu Pracy Socjalnej. 

Planowane działania obejmują obszar projektu  3, 8 ROCŁ. 

W ramach działań dla projektu 8 obejmującego okolice ulic: Gdańska, Legionów, Cmentarna, Ogrodowa zrealizujemy: 

działania edukacyjne  DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZY Biblioteki Miejskiej w Łodzi, 

warsztaty o stereotypach, warsztaty twórczo-czytelnicze oraz ferie kulturalne dedykowane DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z łódzkich szkół i przedszkoli, 

pikniki i gry miejskie, działania wspierające rozwój aktywności społecznej, 

szkolenia dla osób bezrobotnych,  

działania edukacyjne wspierające usamodzielnianie mieszkańców mieszkań chronionych. 
W ramach realizacji działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w obszarze rewitalizacji zapraszamy na kolejne szkolenia skierowane do bibliotekarek i bibliotekarzy Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Wszystkie szkolenia odbędą się online z użyciem platformy Zoom. 

W każdym szkoleniu może wziąć udział 15 – 20 osób. 


Na czas wiosenno – letni proponujemy następujące szkolenia: 

 • JAK ANGAŻOWAĆ MIESZKAŃCÓW I WSPIERAĆ ODDOLNE INICJATYWY 

Prowadząca: Magdalena Mirys. 


Udział w warsztatach będzie szansą na:

zwiększenie wiedzy w zakresie angażowania mieszkańców,

ćwiczenie umiejętności angażowania mieszkańców, 

poznanie narzędzi przydatnych do etapów pracy nad inicjatywą oddolną 


Terminy: 

11 maja 2021, godz. 10.00- 14.00  

13 maja 2021, godz. 10.00- 14.00  

18 maja  2021, godz. 10.00- 14.00  

20 maja 2021, godz. 10.00- 14.00   • WARSZTAT Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ANIMACJI CZYTELNICTWA 

Prowadzący: Maciej Sopyło 

Udział w warsztatach będzie szansą na:

zwiększenie wiedzy w zakresie nowych technologii, które można wykorzystać w pracy bibliotekarza i bibliotekarki w animacji czytelnictwa,

sprawdzenie konkretnych narzędzi w praktyce i zwiększenie kompetencji posługiwania się nimi,

Zaplanowanie włączenia narzędzi w praktyczne działania biblioteki


Terminy

9 czerwca, godz. 10.00 – 15.00 

16 czerwca, godz. 10.00 – 15.00

23 czerwca, godz. 10.00 – 13.30


 • SZKOLENIE Z TWORZENIA GIER Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MOBILNYCH 


Prowadząca: Joanna Ufnalska 

Po odbytym kursie uczestnicy zdobędą wiedzę na temat gier, procesu twórczego i mechanizmu tworzenia gry. Co się sprawdza, czego nie należy stosować, jak dostosować grę do gracza? Dzięki zajęciom w terenie spróbują swoich sił i stworzą własną mikro grę, a następnie przetestują, by przekonać się na własnym przykładzie, co działa, co wymaga ulepszenia.


Terminy: 

5 lipca, godz. 10.00 – 13.30 

7 lipca, godz. 10.00 – 13.30

9 lipca, godz. 10.00 – 13.30

12 lipca, godz. 10.00 – 13.30

14 lipca, godz. 10.00 – 13.30

16 lipca, godz. 10.00 – 13.30

UWAGA: część zajęć planujemy jako zajęcia terenowe, jako element tworzenia bazy do gry i testowania gier. 


 • WARSZTAT POŚWIĘCONY TEMATYCE ARCHITEKTURY INFORMACJI, TJ. SPOSOBIE TWORZENIA I ORGANIZOWANIA TREŚCI/DANYCH, TZW. „FAKE NEWS”


Prowadzący: Maciej Sopyło 

Udział w warsztatach będzie szansą na:

zwiększenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sposobów organizacji treści i danych.,

zwiększenia swoich kompetencji posługiwania się nowymi technologiami,

ugruntowania i poszerzenia wiedzy na temat fake news,

poznania dostępnych bibliotekom  metod i narzędzi ograniczania negatywnych wpływów fake newsów. 


Terminy: 

13 lipca, godz. 10.00 – 13.30 

14 lipca, godz. 10.00 – 13.30 • WARSZTATY DOT. EDUKACJI GLOBALNEJ 

Prowadząca: Marta Gontarska 

Udział w warsztatach będzie szansą na: 

Zrozumienie współzależności globalnych, zrównoważonego rozwoju oraz idei globalnego obywatelstwa

Rozwinięcie umiejętności w zakresie krytycznego myślenia dzięki metodom dialogicznym, w szczególności dociekaniom filozoficznym (P4C) oraz otwartym przestrzeniom dla dialogu i dociekań (OSDE)

Refleksja nad europocentryczną perspektywą na przykładzie lektur szkolnych oraz dostępnych zasobów bibliotecznych 

Stworzenie mapy trudnych tematów/ wyzwań związanych z edukacją globalną w pracy bibliotekarki/bibliotekarza z propozycjami rozwiązań (materiałami, wskazówkami edukacyjnymi, 


Terminy: 

11 maja, godz. 10.00 – 13.30 

18 maja, godz. 10.00 – 13.30 

25 maja, godz. 10.00 – 13.30

1 czerwca, godz. 10.00 – 13.30

8 czerwca, godz. 10.00 – 13.30

15 czerwca, godz. 10.00 – 13.30


W najbliższym czasie zaprosimy też Państwa na warsztaty Do It Yourself oraz na wspólny warsztat z EC1, podczas którego będziemy planować obszary współpracy.  


Zapraszamy do udziału w całym cyklu, lub wybranych szkoleniach: 

Informacji na temat szkoleń udziela: 

Jola Woźnicka

tel. 797 027 806

e-mail: jwoznicka@opus.org.pl

Społeczniczko! Mieszkańcu!

Lubisz działać? Spotykać się z sąsiadami? Chcesz zmienić okolicę i masz głowę pełną pomysłów?                                                                                Jeśli tak, zapraszamy Cię na warsztaty dla Liderów Społecznych. Tematyka warsztatów będzie dotyczyła wielu aspektów działań liderskich.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W 3 BLOKACH TEMATYCZNYCH:

 • postawa i rola lidera w działaniach sąsiedzkich
 • realizacja działań społecznych i animacyjnych
 • budowanie zaangażowania, motywowanie i docenianie
Warsztaty odbędą się w okresie kwiecień - czerwiec 2021.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY: 
08.04.2021, godz. 16:15 - 19:30Postawa i rola lidera/ki (SZKOLENIE ONLINE):
Rola lidera/ki w działaniach społecznych i animacyjnych, umiejętności niezbędne
działaniach z grupą, cechy i postawa wspierająca lidera/kęw działaniach.
13.04.2021, godz. 16:15 - 19:30Realizacja projektów społecznych (SZKOLENIE ONLINE):
Planowanie, realizacja i ewaluacja działań.
06.05.2021, godz. 16:15 - 19:30: Budowanie zaangażowania:
Badanie potrzeb mieszkańców, włączanie mieszkańców w działania, korzyścize współpracy.
13.05.2021, godz. 16:15 - 19:30: Zarządzanie zespołem:
Fazy zespołu, cechy dobrego zespołu, role zespołowe, delegowanie zadań(warsztat dla osób, które mają już za sobą doświadczenie liderskie).
25.05.2021, godz. 16:15 - 19:30: Zarządzanie i delegowanie zadań:
Zarządzanie a zaangażowanie członków zespołu oraz delegowanie zadań.
08.06.2021, godz. 16:15 - 19:30:  Motywowanie i docenianie:
Czynniki motywacyjne i demotywatory w działaniach społecznych, jak i za co doceniać, komunikacja empatyczna.


Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny, oraz zostaną zorganizowane w 6 grupach po 10-20 osób każda. 
Osoby zrekrutowane zostaną zapytane o oczekiwania i preferencje dot. tematyki warsztatu.
W miarę możliwości zadbamy o możliwość wzięcia udziału w warsztacie najbliższych preferencjom.

ZAPISY:„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI 

W ramach realizacji działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w obszarze rewitalizacji zapraszamy na szkolenia skierowane do bibliotekarek i bibliotekarzy Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Wszystkie szkolenia odbędą się online z użyciem platformy Zoom. 

W każdym szkoleniu może wziąć udział 12 – 15 osób. 

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach: 


 • KREATYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ 

Prowadząca: Joanna Wcisło 

Udział w warsztatach będzie szansą na: 

odkrycie swoich kreatywnych supermocy i poznanie metod pozwalających na walkę 

z własnymi ograniczeniami; 

rozwinięcie  umiejętności w zakresie generowania pomysłów, rozwiązywania problemów, współpracy i przekształcania pomysłów w rzeczywistość; 

eksperymentowania  z narzędziami z zakresu design thinking i metodyk zwinnych do projektowania nowego działania/usługi biblioteki. 

Terminy: 

24 lutego 2021, godz. 10.00 – 14.00 

5 marca 2021, godz. 10.00 – 14.00

12 marca 2021, godz. 10.00 – 14.00

26 marca 2021, godz. 10.00 – 14.00

Osoby uczestniczące będą pracować podczas warsztatu nad konkretnymi pomysłami na lokalne działania w bibliotece. W okresie 17 – 24 marca będzie możliwość skonsultowania pomysłu z trenerką. 


 • PARTNERSTWO Z INSTYTUCJAMI KULTURY, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

Prowadząca: Magdalena Mirys. 

Udział w warsztatach  będzie szansą na: 

ugruntowanie wiedzy o zasadach i schemacie tworzenia partnerstwa, 

poćwiczenie umiejętności prowadzenia procesu tworzenia partnerstwa, 

poznanie ofert instytucji kultury na terenie projektu 7 ROCŁ , 

wspólne planowanie działań na rzecz mieszkańców okolic ul. Gdańskiej, Legionów, Zachodniej, Ogrodowej oraz mieszkańców okolicznych kwartałów. 

Terminy: 

25 lutego 2021, godz. 10.00 – 14.00 

26 lutego 2021, godz. 10.00 – 14.00 


 • JAK ANGAŻOWAĆ MIESZKAŃCÓW I WSPIERAĆ ODDOLNE INICJATYWY 

Prowadząca: Magdalena Mirys. 

Udział w warsztatach będzie szansą na:

zwiększenie wiedzy w zakresie angażowania mieszkańców,

ćwiczenie umiejętności angażowania mieszkańców, 

poznanie narzędzi przydatnych do etapów pracy nad inicjatywą oddolną 

Terminy: 

6 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00 

8 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00

13 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00 

15 kwietnia 2021, godz. 12.00 – 16.00


 • SZKOLENIE TRENERSKIE DLA BIBLIOTEKARZY Z ZAKRESU TECHNIK ZAPAMIĘTYWANIA I SZYBKIEGO CZYTANIA 

Prowadząca: Magdalena Niedźwiecka - Anuszczyk

Udział w warsztatach będzie szansą na: 

przygotowanie bibliotekarzy do pracy ze strategiami uczenia się

nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów rozwijania umiejętności uczenia się oraz technik zapamiętywania i technik szybkiego uczenia

Terminy: 

26 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00 

27 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00

28 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00

29 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00


Zapraszamy do udziału w całym cyklu, lub wybranych szkoleniach.


Informacji na temat szkoleń udziela: 

Jola Woźnicka

tel. 797 027 806

e-mail: jwoznicka@opus.org.pl