Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Animacja i edukacja na rzecz Rewitalizacji - Gdańska / Tuwima (Projekt 3, 8 ROCŁ)Zakończony

Rewitalizacja to długotrwały proces, który ma odnowić przestrzeń w mieście, nadać jej nowe funkcje, przywrócić dawne znaczenie. Ale to też proces, który ma wspierać mieszkanki i mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych, w aktywności, w braniu odpowiedzialności za miasto. 

W 2021 roku Centrum OPUS wraz ze współpracującymi organizacjami i instytucjami, wspiera procesy rewitalizacji w Łodzi, szczególnie w projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (www.rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania), realizując usługi polegające na animacji kulturalno–edukacyjnej oraz prowadzeniu działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkań chronionych, filii biblioteki miejskiej, Domu Dziennego Pobytu, oraz Punktu Pracy Socjalnej. 

Planowane działania obejmują obszar projektu  3, 8 ROCŁ. 

W ramach działań dla projektu 8 obejmującego okolice ulic: Gdańska, Legionów, Cmentarna, Ogrodowa zrealizujemy: 

działania edukacyjne  DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZY Biblioteki Miejskiej w Łodzi, 

warsztaty o stereotypach, warsztaty twórczo-czytelnicze oraz ferie kulturalne dedykowane DLA DZIECI I MŁODZIEŻY z łódzkich szkół i przedszkoli, 

pikniki i gry miejskie, działania wspierające rozwój aktywności społecznej, 

szkolenia dla osób bezrobotnych,  

działania edukacyjne wspierające usamodzielnianie mieszkańców mieszkań chronionych.