W ramach projektu przeprowadzono 7 dwugodzinnych warsztatów teatralnych w okresie 22.10  do 30.11. Podczas warsztatów za pomocą prostych środków teatralnych seniorzy mogli ćwiczyć wyobraźnie, eksperymentować z dźwiękami. Ćwiczenia obejmowały: zajęcia integracyjne, ćwiczenia uważności, pobudzanie zmysłów(wzroku, słuchu, węchu i smaku, dotyku, intuicji), ruch z uwzględnieniem poczucia ciałą i przestrzeni, proste ćwiczenia głosowe. Prowadzone były rozmowy o emocjach, lękach, radościach związanych z ćwiczeniami i ich wpływie na postrzeganie świata. Odbyły się też dwa spotkania poświęcone poezji  13.11 w Domu Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza i 24.11 w teatrze Chorea. Uczestnicy spotkań spotkań  poetyckich 25-26 listopada wybrali teksty poetyckie do ulotek i wklejek, które rozdawane były mieszkańcom Łodzi - akcja rozwożenia ulotek, rozdawanie i pozostawianie w miejscach publicznych w dn. 27-30 listopada.

Zdjęcie

Status:
Zrealizowany