Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Rekrutujemy: specjalista/tka ds. budowania lokalnych partnerstw

W Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS szukamy osoby do zespołu, zajmującej się budowaniem lokalnych partnerstw, sieciowaniem, animowaniem.

 

Zakres zadań:

1. Praca z organizacjami pozarządowymi z terenu Łodzi (spotkania robocze, spotkania sieciujące, krótkie warsztaty edukacyjne) – przybliżenie im kwestii związanych z:

a. funkcjonowaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego,

b. funkcjonowaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego,

c. funkcjonowaniem innych łódzkich ciał dialogu z udziałem osób z NGO,

d. wypracowywaniem programu współpracy,

e. politykami Urzędu Miasta Łodzi dotyczącymi organizacji pozarządowych.

2. Organizacja wizyty studyjnej dla organizacji pozarządowych.

3. Współorganizacja/ promocja 3 seminariów.

4. Prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań (np. notatki ze spotkań, sprawozdania z wydarzeń, dokumentacja zdjęciowa, listy obecności).

 

Wymagania niezbędne:

Zależy nam, by osoba aplikująca spełniała poniższe wymagania:

1. posiada umiejętności z zakresu facylitacji, animacji spotkań,

2. jest sprawna organizacyjnie,

3. Potrafi zaplanować wydarzenie uwzględniając potrzeby różnych interesariuszy,

4. potrafi samodzielnie planować własny czas pracy,

5. potrafi pracować w zespole,

6. ma doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (nawet wolontarystyczne) lub w działaniach społecznych (np. w swoim sąsiedztwie),

7. potrafi sprawnie obsługiwać narzędzia / aplikacje / programy do zdalnej edukacji (Zoom, Meet),

8. jest dyspozycyjna i elastyczna, by pracować zadaniowo w różnych godzinach i dniach tygodnia,

9. sprawnie posługuje się językiem polskim w piśmie (potrafi napisać wiadomość email lub krótki tekst informacyjny bez błędów).

 

Mile widziane:

- znajomość regulacji prawnych dotyczących działalności sektora organizacji pozarządowych,

- doświadczenie w pracy KDO, Radzie Pożytku Publicznego lub innym ciele dialogu

- znajomość języka ukraińskiego / rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,

-prawo jazdy.

 

Oferujemy:

1.   Forma zatrudnienia (umowa o pracę, wymiar czasu pracy - ½ etatu.

2.   Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu benefit.

3.   Możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

4.   Pracę w dynamicznym, zróżnicowanym zespole ludzi pozytywnie zakręconych :)

5.   Wprowadzenie i przyuczenie do stanowiska i do zakresu zadań.

6.   Dużą samodzielność w planowaniu pracy.

 

Proponowana stawka wynagrodzenia przy 1/2 etatu: 3000-3300 zł brutto z narzutami.

 

Na aplikacje czekamy do 20.03.2023 do godziny 24.00.

W razie pytań prosimy pisać na adres: zarzad@opus.org.pl.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl.

 

 

 

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

Może Cię zainteresować