Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Region. Konkurs na pakiety rozwojowe - 5000 zł na dobry start.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2020 ogłasza nabór na:

O pakiety rozwojowe mogą ubiegać się grupy nieformalne, organizacje z terenu powiatów: powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.

PAKIETY ROZWOJOWE dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej;

O pakiety rozwojowe mogą ubiegać się grupy nieformalne, organizacje z terenu powiatów: powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.
W ramach pakietu rozwojowego grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:
  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizytę studyjną minimum 1 przedstawiciela/przedstawicielki grupy/organizacji;
  • mikrowsparcie w kwocie 5000 zł na rozwój organizacji;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego,

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.
Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl.

Termin składania wniosków: 24.11.2019 r. do godziny 23.59.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:
Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl
Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl
Katarzyna Książczak kksiazczak@opus.org.pl
Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl
Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) .

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin OWES na lepszy start REGION 2020 05.11.2019 pdf 531,94 KB 144
2 Załącznik nr 1 Karta Oceny formalnej REGION 2020 05.11.2019 pdf 409,29 KB 47
3 Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej_wniosek REGION 2020 05.11.2019 pdf 433,97 KB 48
4 Załącznik nr 3 Karty oceny merytorycznej_prezentacja _REGION 2020 05.11.2019 pdf 435,54 KB 43
5 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej_REGION 2020 05.11.2019 pdf 880,26 KB 33
6 Załącznik nr 5 Wniosek_REGION 2020 05.11.2019 doc 209,5 KB 107

Może Cię zainteresować