Mikrodziałanie

Projekt Pływać każdy może ! I ćwiczyć też! Mikrogranty dla seniorów 2018

Grupa „No to patrz”
Działania projektowe obejmowały naukę pływania. 20 osobowa grupa pod okiem instruktora odbyła 5 godzin zajęć praktycznych na pływalni Akademickiego Centrum Sportowo dydaktycznego PŁ-  2 grupy po 10 osób (9,12, 16,19 i 23 listopada). Zajęcia poprzedziło spotkanie informacyjne 26.10 i seminarium z zakresu aktywności fizycznej osób starszych przeprowadzone 28.10 w Centrum Opus. Nawiązano również współpracę z Hotelem Andel' s, który udostępnił nieodpłatnie wejście w dn.30.11  dla 2 grup uczestników na zajęcia  Sky Space – SPA i na siłownię. Działania były promowane w lokalnej prasie  i mediach społecznościowych, cieszyły się dużym zainteresowaniem. W1
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
13 454,00

Status:
Zrealizowany