Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW SIERADZ 2023 - Informacja o konkursie

KONKURS LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: 
PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW SIERADZ 2023 

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW SIERADZ 2023 grupy nieformalne mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Sieradza i jego mieszkańców w wysokości od 3 500,00 zł do 5 000,00 zł 

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Miasta Sieradz. Typy wspieranych projektów w naborze 2 powinny obejmować:
wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców; 
projekty pobudzające aktywność mieszkańców Sieradza; 
wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych, które działają na terenie Miasta Sieradz i  na rzecz jego mieszkańców. 

DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć: 
grupy nieformalne mieszkańców Miasta Sieradz
organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie Miasta Sieradz i na rzecz jego mieszkańców l
młode organizacje pozarządowe (wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, o rocznym przychodzie za poprzedni rok obrotowy funkcjonowania nie przekraczającym 30 tys. zł).  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  06.05.2023 r. do 30.11.2023 r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu  do 10.04.2023 r. do godz. 16.00

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS 
Kontakt: awasilewska@opus.org.pl; rrel@opus.org.pl  tel. 517 805 006 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Sieradz 2023 Informacja o konkursie 14.03.2023 pdf 180,23 KB 41

Może Cię zainteresować