Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt poświęcony pisarce Irenie Tuwim. Realizatorki zorganizowały spacer po Łodzi śladami miejsc związanych z Ireną Tuwim oraz warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci, które dowiedziały się o istnieniu takiej postaci, poznały dorobek pisarki i zrealizowały prace plastyczne poświęcone Irenie Tuwim. Ostatnim przedsięwzięciem realizatorek projektu, było postawienie tablicy informacyjne na skwerze Ireny Tuwim, dzięki której przechodni będą mogli zatrzymać się na chwile i poznać zarys tej postaci.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 600,00