Mikrodziałanie

Poza czasem - Artystyczna strefa relaksu dla seniorów Mikrogranty dla seniorów 2018

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
2 spotkania warsztatowe: 15 i 16 listopada  dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu, emerytów i rencistów oraz młodzieży z Ośrodka Socjoterapii Nr3. Podczas spotkań przeprowadzano rozmowy, wywiady, powstały projekty instalacji z materiałów recyklingowych(złom), kwiatowe nakrycia głowy. Tworzone były obrazy wielkoformatowe z wykorzystaniem techniki rysunkowej, malarskiej i collage  oraz opowieści łączące losy wykreowanych przez uczestników postaci. Dodatkowo, zorganizowano integracyjne spotkanie finałowe, podczas którego odbył się montaż kapsuły czasu w ogrodzie Ośrodka Socjoterapii i ozdabianie kapsuły w DDP, wspólne śpiewanie karaoke, oprawianie obrazów w ramy i wspólne dzielenie się wykonanymi wcześniej fotografiami, rozdanie dyplomów i wspólna zabawa  Uczestnikami działań było 40 seniorów z Domu Dziennego Pobytu oraz 24 młodych podopiecznych Ośrodka Socjoterapii Nr3.

Zdjęcie

Status:
Zrealizowany