Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2021 -REGION

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu 
 pn. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023”
ogłasza nabór na:


PAKIETY NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

SPOTKANIE INFORMACYJNE

odbędzie się online pod linkiem: meet.google.com/zno-xtny-hmi

dn.11.02.2021r. o godz.13.00

ZAPRASZAMY !!!

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje: 

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej, konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką, możliwość zatrudniania, obsługę kadrową - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej. Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe    i inne, a także na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.
  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.
  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy).
  • 8 szkoleń/webinarów.  
  • Spotkania sieciujące.

Okres realizacji działań w pakiecie to max. 10 miesięcy – od  01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.02.2021 r. do godziny 24.00


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo     lub telefonicznie. 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl 


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 REGULAMIN_KONKURSU_OWES_NA_LEPSZY_START_REGION_21_02_02 05.02.2021 pdf 252,65 KB 122
2 Załącznik nr 1_Karta oceny formalnej 05.02.2021 pdf 215,86 KB 43
3 Załącznik nr 2 i 3 Wzór karty oceny merytorycznej_REGION 2021 05.02.2021 pdf 170,9 KB 55
4 Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceniającej.docx 05.02.2021 pdf 276,7 KB 34
5 Załącznik nr 5 Formularz aplikacyjny 05.02.2021 docx 199,24 KB 123

Może Cię zainteresować