Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023Zakończony

W załącznikach publikujemy materiały z seminariów organizowanych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:


  • seminarium online, pt. "Usługi społeczne i ekonomia społeczna w strategiach gminnych i powiatowych a nowa  perspektywa finansowa UE”: prezentacje Anny Bujwickiej i Cezarego Miżejewskiego

Przedmiotem spotkania była kwestia programowania w strategiach lokalnych usług społecznych i rozwoju ekonomii społecznej. W związku z przygotowaniem do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 rozpoczynają się prace nad tworzeniem lokalnych dokumentów strategicznych. W ramach spotkania przybliżyliśmy zagadnienia związane z tematem usług społecznych, ES ich roli i miejsca w/w dokumentach.  • zapraszamy do obejrzenia nagrania seminarium, które odbyło się 21 stycznia 2022 r. pt. "Rozliczanie zadań publicznych zleconych podmiotom ekonomii społecznej; planowanie konkursów na rok 2022".

Przedmiotem spotkania były zasady rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom z art. 3 ust.3 za rok 2021 oraz obszary na jakie należy zwrócić uwagę planując konkurs na rok 2022.

Program spotkania:

  • 13.00 -13.15 Otwarcie spotkania
  • 13.15.-14.00 Jak rozliczyć zadania publiczne za rok 2022 – najczęstsze błędy i problemy związane z przygotowaniem sprawozdań przez organizacje pozarządowe.
  • 14.00 -14.45 Jak zaplanować konkursy na zadania zlecone organizacjom pozarządowym i podmiotom z art. 3 ust. 3 – zapisy ogłoszeń konkursowych, wymogi dotyczące              dostępności
  • 14.45-15.00 Współpraca OWES z samorządami w zakresie możliwości wdrożenia uproszczeń w  realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom ES. 

  • zapraszamy do obejrzenia nagrania spotkania sieciującego z dnia 27 stycznia 2022 zorganizowanego dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych grup, mieszkańców dotyczące rozwoju ekonomii społecznej pt. "Działalność gospodarcza w stowarzyszeniach i fundacjach - czy jest alternatywa"

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Seminarium OWES 2021 - Prezentacja A.Bujwicka 18.03.2021 pdf 1,53 MB 10
2 Seminarium OWES 2021 - Prezentacja C.Mizejewski 18.03.2021 pdf 432,28 KB 7
3 OWESR Seminarium Prezentacja 18.03.2021 pdf 1,25 MB 5