Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji

 

Planujesz założyć organizację / przedsiębiorstwo społeczne? Możemy w tym pomóc!

Oferujemy:

·      doradztwo z zakresu zakładania organizacji i jej prowadzenia, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

·      doradztwo z zakresu ekonomizacji organizacji (rozpoczynania działalności odpłatnej lub działalności ekonomicznej)

·      doradztwo specjalistyczne prawne, księgowo-finansowe

·      spotkania sieciujące

·      pakiety na ekonomizację


Chcesz otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy?

Oferujemy:

·      wsparcie finansowe do 21 020 zł na miejsce pracy

·      wsparcie pomostowe do 2800 zł/ miejsce pracy/mc przez okres 6 miesięcy

·      wsparcie pomostowe przedłużone do 1400 zł / miejsce pracy / mc przez okres kolejnych 6 miesięcy

·      dofinansowanie do szkoleń

·      wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego (IDPS)

·      doradztwo ds. reintegracji społecznej i zawodowej

·      wsparcie psychologiczne

·      doradztwo branżowe

 

Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej (podmiot z działalnością ekonomiczną)?

Oferujemy:

·      doradztwo z zakresu prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej, pozyskiwania środków zewnętrznych

·      doradztwo specjalistyczne prawne, księgowo-finansowe, biznesowe, marketingowe, ds. zamówień publicznych

·      szkolenia

·      wizyty studyjne

 


Nasze wsparcie kierujemy do:

·      podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych planujących ekonomizację,

·      osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,

·      osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,

·      otoczenia podmiotów ekonomii społecznej

·      działających na terenie powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia skontaktuj się z naszą doradczynią/doradcą:

·      Agnieszka Furmaniak  (teren działania- powiat sieradzki, powiat wieruszowski) afurmaniak@opus.org.pl

·      Wioletta Gawrońska  (teren działania - powiat radomszczański, powiat wieluński) wgawronska@opus.org.pl

·      Magdalena Poulain (teren działania - powiat bełchatowski, powiat pajęczański) mpoulain@opus.org.pl

·      Krzysztof Smug (tren działania - M. Piotrków, powiat piotrkowski) ksmug@opus.org.pl

lub skontaktuj się z biurem Centrum OPUS ul. Narutowicza 8/10, Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449

 

_____

Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

Jeśli chcesz zgłosić skargę lub masz pomysł, jak usprawnić naszą pracę możesz także skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu:
ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.

A może coś szczególnie Ci się podobało? Opowiedz nam o tym

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 PEFS_INSTYTUCJA_OWESR_21_23_.18.01.2021 09.04.2021 docx 139,19 KB 11
2 PEFS_OSOBA_INDYWIDUALNA_OWESR_21_23_18.01.2021 09.04.2021 docx 142,06 KB 9
3 Regulamin_uczestnictwa_Projekt_Ośrodek_Wsparcia_Ekonomii_Społecznej_2021_2023_02_2022 22.02.2022 pdf 290,22 KB 85
4 Standardy działania OWES_01.01.2022 24.03.2022 pdf 431,27 KB 18