Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023Zakończony NABÓR DO KONKURSU 

„OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION (nabór III)

W RAMACH PROJEKTU PN. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023”


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA 2022” REGION (nabór III) ogłasza nabór na:

MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

Kto może skorzystać z pakietu?

Grupa nieformalna (min. 3 osoby) lub

Organizacja pozarządowa bez działalności ekonomicznej z terenu powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, (Dopuszczalny jest udział grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych spoza ww. powiatów tylko za zgodą Operatora, która musi być wyrażona przed złożeniem wniosku.).

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje: 

Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).

4 szkolenia/webinaria  

Spotkania sieciujące

Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od  01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 26.06.2022 r. do godziny 24.00

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Operatora (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38), poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. 

Osoby do kontaktu:


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 regulamin_mikrowsparcierozwojowe_06_2022 14.06.2022 pdf 729,03 KB 55
2 wniosek_nabor_dodatkowy_06_2022pakiety 14.06.2022 docx 470,28 KB 59