Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023ZakończonyZ przyjemnością informujemy o otwarciu naboru 2022 na dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych objętych wsparciem w ramach projektu OWES- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023 oraz będących aktualnie wpisanych na Ogólnopolską Listę PS.

 

CO MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANE I JAK?

  • Szkolenie, które prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);

  • Podmiot może wykorzystać dofinansowanie na pokrycie kosztów szkolenia swoich pracowników lub członków zarządu (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);

  • Tematyka szkoleń musi wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;

  • W ramach kwoty dofinansowania podmiot może sfinansować jedno lub więcej szkoleń lub dofinansować wybrane szkolenie/a;

  • Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 1800 zł netto (kwota pomniejszona o podatek VAT, który jeśli należy organizacja ponosi ze środków własnych);

  • Szkolenie z naboru I powinno być zrealizowane i środki  wydatkowane do dnia 31.05.2022 r.

  • Usługa szkoleniowa powinna być realizowana przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zaświadczenie o takim wpisie danej instytucji  jest integralnym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego.

Kwota przyznanego dofinansowania zostanie przelana na konto podmiotu.

Podmiot będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania.

Termin naboru wniosków od dnia 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r.
Nabór zaczyna się  od godz. 8:00 do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.____

Aktualizacja 07.02.2022


Z przyjemnością pragniemy poinformować o zakończeniu naboru na dofinansowania do szkoleń dla przedsiębiorstw społecznych.

Łącznie wnioski złożyło 9 podmiotów z czego dofinansowanie zostało pozytywnie przyznane 8 organizacjom (jeden wniosek został oceniony negatywnie ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych).

Lista rankingowa podmiotów którym przyznano dofinansowanie znajduje się w załączonym poniżej pliku pdf.


Gratulujemy działań rozwojowych.


 


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 1_OPUS_REGULAMIN_DOFIN_SZKOLENIA_2022 17.01.2022 pdf 217,71 KB 33
2 2_OPUS_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_2022 17.01.2022 docx 453,11 KB 26
3 3_OPUS_OCENA_FORM_ZGŁOSZ_2022 17.01.2022 pdf 180,19 KB 8
4 4_OPUS_WZOR_SPRAWOZDANIA_WSPAR_SZKOL_2022 17.01.2022 docx 451,91 KB 15
5 Dofinansowanie szkoleń_2022_wyniki 07.02.2022 pdf 199,17 KB 30