Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023Zakończony
„OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA  2023” W ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" otwieramy nabór dla kolejnych organizacji i grup, które chcą skorzystać z naszego wsparcia i rozwinąć swoje działania.

 

Przygotowaliśmy dla was:

MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA 

Zapraszamy grupy nieformalne, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz już działające organizacje pozarządowe, które planują dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).

___

Kto może skorzystać z pakietu?

  • Grupa nieformalna (min. 3 osoby) lub
  • Organizacja pozarządowa bez działalności ekonomicznej z terenu powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, (Dopuszczalny jest udział grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych spoza ww. powiatów tylko za zgodą Operatora, która musi być wyrażona przed złożeniem wniosku.).

W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje: 

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.
  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.
  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).
  • 4 szkolenia/webinaria  
  • Spotkania sieciujące
  • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od dnia podpisania umowy 


Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres ksmug@opus.org.pl

Termin składania wniosków: w ramach niniejszego naboru prowadzony jest nabór ciągły, do momentu wyczerpania puli środków, Nabór rozpocznie się w dniu 1.02.2023 r.


Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Regulaminie (w załącznikach).Zapraszamy też do kontaktu z naszymi doradcami:

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek_pakietyOWES_2023 31.01.2023 docx 470,26 KB 40
2 Regulamin_pakietyOWES_2023 31.01.2023 pdf 729,44 KB 45