Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacjiOWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2021”

Dla kogo pakiet?

a) grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną pożytku publicznego lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie ww. powiatów:  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie (wyjątkiem są działania prowadzone w ramach wsparcia Inkubatora). UWAGA! Jedna osoba może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej aplikującej w konkursie 

b) Organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców). 

Co zawiera pakiet?

a) Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudniania, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy. Udział w inkubatorze jest obligatoryjny. Wartość udziału w inkubatorze to kwota 1500 zł.

b) Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

c) Wsparcie doradcy rozwojowego - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.

d) Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy).

e) 8 szkoleń/webinarów  

f) Spotkania sieciujące

2. Realizacja Pakietu na rozwój działań ekonomicznych obejmuje 10 miesięcy i jest prowadzona w 2 etapach:

Etap 1 wstępny (4 miesiące):

a) rekrutacja, 

b) podpisanie umowy, 

c) udział w 8 szkoleniach/webinarach, 

d) praca z doradcą rozwojowym,

Po okresie 4 miesięcy Operator przeprowadzi weryfikację i ocenę zaangażowania realizatorów pod kątem:

- uczestnictwa w minimum 6 webinarach minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji;

- spotkań z doradcą rozwojowym minimum 1 raz na miesiąc;

- indywidualnej oceny postępu w opracowaniu modelu biznesowego;

Spełnienie łącznie trzech powyższych kryteriów jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu - etapu rozwojowego i otrzymania mikrowsparcia finansowego i rozpoczęcia udziału w inkubatorze.


Etap 2 rozwojowy (6 miesięcy)

a) wsparcie inkubatora; 

b) praca z doradcą rozwojowym;

c) mikrowsparcie finansowe do 3500 zł; 

d) doradztwo specjalistyczne;

e) złożenie dokumentacji do KRS, rejestracja;