Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej REGION 2021-2023W trakcie realizacji


Opis projektu: 
Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie III woj. łódzkiego w latach 2021-2023.
Wartość projektu: 8 197 715,31 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 986 830,56 zł.

Planowane efekty projektu:
32 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
30% środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;
97 miejsc pracy zostanie utworzone w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
15 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami;
10 % organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą zostanie utworzone w wyniku działalności OWES;
15% inicjatyw/przedsięwzięć, które w wyniku działalności OWES przyczyni się do realizacji działań na rzecz reintegracji społecznej;
97 dofinansowanych  nowych miejsc pracy w PS;
o 5% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych;
80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie pracowało po opuszczeniu programu;
97 miejsc pracy zostanie utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych;
150 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem;
3% uczestników projektu będzie  pochodziło z obszarów rewitalizowanych 
97 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem w programie;

W ramach działań projektowych: 

 • wspieramy zakładanie nowych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych (podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych); 
 • doradzamy w sprawach prawnych, księgowych, finansowych, biznesowych, marketingowych nowym i dojrzałym podmiotom ekonomii społecznej; 
 • tworzymy przyjazne otoczenie, by podmiotom ekonomii społecznej było łatwiej, pracujemy z lokalnymi samorządami, wspieramy pracę partnerstw lokalnych; 
 • uczymy, jak zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i podmiotem ekonomii społecznej; 
 • doradzamy i szkolimy; 
 • nowo tworzonym podmiotom oferujemy wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie w kwocie do 5000 zł.
 • wspieramy tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych indywidualnym doradztwem, dotacją na utworzenie miejsca pracy (do 21020,00zł) i wsparciem pomostowym przez 6 lub 12 miesięcy; 
 • wspieramy proces przekształcenia się podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecznej; 
 • weryfikujemy przedsiębiorstwa społeczne; 
 • organizujemy wizyty studyjne. 


Współpracujemy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które prowadzi bazę podmiotów ekonomii społecznej: http://www.es.rcpslodz.pl/index.php

Chcesz złożyć skargę? Masz pomysł jak usprawnić naszą pracę? A może coś szczególnie Ci się podobało i chciałbyś nam o tym powiedzieć? 

 1. Możesz skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu. Kontakt: ul. Narutowicza 8/10, Łódź; tel. (42) 207 73 39; 509 899 449, email: zarzad@opus.org.pl.
 2. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej mogą Państwo zgłaszać na adres: kontakt.akses@mrpips.pl

___
ŁÓDZKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - kliknij, aby przejść do strony projektu

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 PEFS INSTYTUCJA_04.2021 21.04.2021 docx 466,87 KB 106
2 PEFS_OSOBA_INDYWIDUALNA_OWESR_21_23_04.2021 21.04.2021 docx 472 KB 46
3 Regulamin_uczestnictwa_Projekt_Ośrodek_Wsparcia_Ekonomii_Społecznej_2021_2023_02_2022 22.02.2022 pdf 290,22 KB 85
4 Standardy działania OWES_01.01.2022 24.03.2022 pdf 431,27 KB 18