Centrum OPUS

Aktualność

Otwarte konkursy ofert i publiczne zadania zlecone - organizacje pozarządowe a COVID-19 (cz.2) - spotkanie pow. bełchatowski

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Centrum OPUS zapraszają na spotkanie:

Otwarte konkursy ofert i publiczne zadania zlecone, czyli organizacje pozarządowe a COVID-19 - VADEMECUM REALIZATORA,

które odbędzie się 28.05 o godz. 16.00.

Spotkanie jest skierowane do organizacji pozarządowych, które zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert lub realizują zadania zlecone przez Powiat Bełchatowski w 2020 roku  w obszarach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • promocja i ochrona zdrowia, • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W trakcie wydarzenia omówimy następujące kwestie:

  • zasady realizacji zadań publicznych w oparciu o zapisy Tarczy Antykryzysowej
  • konsekwencje COVID-19 dla realizacji zadań zleconych
  • ścieżki, narzędzia działania i obowiązki organizacji realizujących zadania zlecone

Prowadzący: Łukasz Waszak, Magdalena Poulain – Centrum OPUS.

Spotkanie odbędzie się na platformie meet.

Aby wziąć udział w nim udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod tym linkiem: https://forms.gle/qoNhcRc8SA1khZug6

Po zarejestrowaniu się, otrzymają Państwo link do udziału w wydarzeniu.

Zadanie jest dofinansowane przez Powiat Bełchatowski.

Może Cię zainteresować