Mikrodziałanie

W ramach projektu otwarty został nowy klub brydżowy dla seniorów w lokalu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych w Restauracji Gościnna ul. Puszkina . Klub dizłałw środy od godz. 17. Dwa 3-godzinne spotkania z nauka brydża odbyły się: 24 października i 7 listopada. Spotkanie kończące projekt – turniej brydżowyz nagrodami i upominkami odbył się 21 listopada. Zakupiony został sprzęt do realizacji projektu: bidding boxy do licytacji, karty i pudełka do kart. Na potrzeby projektu zakupiono drukarkę. Na nagrody zakupiono 3 puchary, nagrody książkowe dla 13 najlepszych par. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek na wszystkich spotkaniach, a na zakończenie upominki w postaci kart dla seniora.

Zdjęcie

Status:
Zrealizowany