Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023W trakcie realizacji
1. Animacja- informowanie o możliwościach tworzenia PES i możliwościach jakie daje Ekonomia Społeczna, budowanie partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej; Wsparciem zostanie objętych 30 środowisk.
2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne– będzie świadczone w siedzibie ŁOWES, u klienta oraz drogą mailową, telefonicznie lub  online na platformie internetowej.
3. Doradztwo ogólne indywidualne i grupowe dla grup nieformalnych tworzących PES (spółdzielnie socjalną lub stowarzyszenie/fundację z działalnością odpłatną lub gospodarczą) oraz dla organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność ekonomiczną. Zakres doradztwa:
zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
rejestrowanie działalności PES;
zewnętrzne finansowanie PS i PES;
prowadzenie działalności statutowej PES;
doradztwo specjalistyczne dotyczące tworzenia nowych PES –
prawne,
księgowe,
finansowe – prowadzenie działalności  gospodarczej,
zatrudnianie,
tworzenie biznesplanów,
księgowość
  4. Szkolenia: 6 ośmiogodzinnych szkoleń z zakresu ekonomizacji i tworzenie nowych PES
  5. Pakiety rozwojowe Organizujemy 3 edycje konkursu na wsparcie na rejestrację grup nieformalnych w formie PES lub ekonomizację istniejących organizacji pozarządowych.
  6. Inkubator/biura coworkingowe - udostępnienie organizacjom lub grupom nieformalnym przestrzeni biurowej - sal konferencyjnych (3 sale małe do 10 osób; sala duża do 50 osób, miejsca do pracy indywidualnej)