Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023ZakończonyCentrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - PAKIET NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH - EDYCJA 2022” ŁÓDŹ

ogłasza nabór na:


pakiety na rozwój ekonomiczny dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).


W ramach pakietu na ekonomizację grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).
  • Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.
  • Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 10 miesięcy.
  • Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).
  • 4 szkolenia/webinaria 
  • Spotkania sieciujące
  • Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.


Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  02.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mkorczykwaszak@opus.org.pl

Termin składania wniosków: 21.11.2021 r. do godziny 24.00


 

Spotkania informacyjne dotyczące naboru odbędą się online w dniu 10.11.2021, w dwóch terminach : 10.11.2021 – godz. 10.00 i godz. 16.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  na spotkanie.

Link do spotkań: https://zoom.us/j/97506010555


 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:

Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl


Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś prioryt