Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, okres realizacji 2021-2023W trakcie realizacji

 
„OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA STYCZEŃ 2023” ŁÓDŹ

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START - MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA - EDYCJA STYCZEŃ 2023” ŁÓDŹ

ogłasza nabór na:

 

MIKROWSPARCIE ROZWOJOWE NA SPRZĘT, MARKETING, SZKOLENIA dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej);

 

W ramach mikrowsparcia  grupa nieformalna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

ü  Udział w inkubatorze - możliwość testowania usług/produktów, możliwość budowania oferty promocyjnej (konto bankowe, program do wystawiania faktury, miejsce na stronie www z wizytówką), możliwość zatrudnienia, obsługa kadrowa - przez okres 6 miesięcy (wartość 1500 zł).

ü  Mikrowsparcie finansowe w kwocie 3500 zł na rozwój działalności ekonomicznej.

ü  Wsparcie doradcy rozwojowego coacha - budowanie modelu biznesowego przez okres 6 miesięcy.

ü  Wsparcie doradców specjalistycznych (prawny, księgowy, biznesowy).

ü  4 szkolenia/webinaria 

ü  Spotkania sieciujące

ü  Mikrowsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, usługi promocyjne i marketingowe i inne, na pokrycie kosztów realizacji pilotażowych działań (np. warsztatów) budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej.

 

Okres realizacji działań w projekcie to max. 6 miesięcy – od  15.01.2023 r. do 15.07.2023 r.

Wnioski składane są wyłącznie drogą mailową na adres mkorczykwaszak@opus.org.pl

 

Termin składania wniosków: 27.12.2022 r. do godziny 24.00

 

Spotkanie informacyjne online dotyczące naboru odbędzie się 8.12.2022 w godz. 16.00-17.00 pod linkiem: https://meet.google.com/vxg-vewb-wxh?authuser=0

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449 poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie. Osoby do kontaktu:

 

Aleksandra Sopala asopala@opus.org.pl

Agnieszka Furmaniak afurmaniak@opus.org.pl

Magdalena Korczyk Waszak mkorczykwaszak@opus.org.pl

Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl

Anna Pakowska apakowska@opus.org.pl

Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).