Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

OFERTA PRACY: Koordynator/ka projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS poszukuje osoby na stanowisko:

 Koordynator projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Wymiar czasu pracy: 1 etat 
 • Praca stacjonarna w biurze Centrum OPUS w Łodzi.
 • Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

Zakres zadań na poszczególnych stanowiskach:

 • prowadzenie projektu zgodnie z wnioskiem i wytycznymi dot. EFS;
 • dbałość o realizację działań projektowych zgodnie z  harmonogramem i budżetem projektowych,
 • monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,
 • przygotowanie wniosków o płatność,
 • kontakt z IP,
 • wyłonienie wykonawców usług zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków
 • dbanie o dokumentację z działań merytorycznych projektu  
 • dbanie o terminowość płatności oraz o harmonogramy płatności,
 • ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umowami o dofinansowanie,
 • opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z wytycznymi,
 • prowadzenie bazy personelu i uczestników projektu
 • rozliczanie pomocy de minimis;

Wymagania:

 • Min. 3 lata doświadczenia w koordynacji projektów finansowanych z EFS, w tym z osi IX
 • Znajomość  systemu SL 
 • Znajomość zasad kwalifikowalności, wytycznych dot. wdrażania projektów z osi IX
 • Doświadczenia w pracy z zespołami projektowymi 

Oferujemy

 • umowa o pracę, w wymiarze 1 etat, 
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • wynagrodzenie w wysokości 3500 zł netto,
 • możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Nabór trwa do 10 września 2021 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl . Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami. 


Może Cię zainteresować