Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

OFERTA PRACY: Asystent / Asystentka do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS poszukuje osoby na stanowisko:

  Asystent / Asystentka do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat 

Praca stacjonarna w biurze Centrum OPUS w Łodzi.

Data rozpoczęcia pracy: 15 kwietnia 2021 r.

Zakres zadań na stanowisku:

1. Współpraca z koordynatorem w zakresie wdrożenia projektu zgodnie z wnioskiem i wytycznymi dot. EFS;

2. monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,

3. przygotowanie wniosków o płatność,

4. wyłonienie wykonawców usług zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków

5. dbanie o dokumentację z działań merytorycznych projektu  

6. ocena kwalifikowalności wydatków zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz umowami o dofinansowanie,

7. opisywanie dokumentacji finansowo-kadrowej zgodnie z wytycznymi,

8. prowadzenie bazy personelu i uczestników projektu

9. rozliczanie pomocy de minimis;


 Wymagania:

1. Dostępność w Łodzi.

2. Min. 2 lata doświadczenia w koordynacji projektów finansowanych z EFS, w tym z osi IX

3. Znajomość  systemu SL. 

4. Znajomość zasad kwalifikowalności, wytycznych dot. wdrażania projektów z osi IX.

5. Doświadczenia w pracy w zespołach projektowych .


Oferujemy: 

- umowa o pracę, w wymiarze 1 etat, 

- pracę w dynamicznym zespole,

- wynagrodzenie w wysokości 3000-3500 zł netto,

- możliwość dokształcania, uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. 


Nabór trwa do 12 kwietnia 2021 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV uwzględniającego opis doświadczenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na adres: zarzad@opus.org.pl .

 Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami. 


Może Cię zainteresować