Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Oferta bezpłatnego doradztwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnego doradztwa, oferowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Doradztwo w zakresie:

  1. podstaw społecznych zamówień publicznych, czyli wiedzy dotyczącej klauzul społecznych i innych rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, w tym ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej,
  2. praktycznego stosowania klauzul społecznych i innych rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach o wartości powyżej 30 tys. euro oraz zamówieniach do 30 tys. euro, w tym udzielanych w oparciu o zasadę konkurencyjności,
  3. wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących stosowania społecznych zamówień społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  4. rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.


Doradztwo może mieć formę spotkań bezpośrednich lub zdalnych.

Doradcą jest Tomasz Schimanek, doświadczony ekspert, który od 7 lat szkoli i doradza w zakresie społecznych zamówień publicznych, autor kilkunastu publikacji na ten temat.

Doradztwo skierowane jest do gmin, powiatów i jednostek samorządowych udzielających zamówień publicznych, np. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego.

Koszt usługi doradczej po spełnieniu warunków formalnych zostanie w całości sfinansowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kontakt dla zainteresowanych: Piotr Pietrzak, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

e-mail: p.pietrzak@rcpslodz.pl

tel. 42 203 48 27

Może Cię zainteresować