Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Obywatel Senior – rozwój zaangażowania obywatelskiego wśród seniorówZakończony

Celem głównym zadania była aktywizacja seniorów w 5 gminach z terenu województwa łódzkiego. Poprzez działania projektowe udało się zaktywizować 84 seniorów, którzy brali udział w zajęciach warsztatowych. Łącznie dla każdej grupy seniorów przygotowanych zostało po 16 godzin zajęć, co dało w sumie 80 godzin zajęć. Część z uczestników stała się później członkami grup inicjatywnych. Pełny cykl szkoleń, a więc każdy z bloków tematycznych, ukończyło 68 osób. W ramach zadania zorganizowany został cykl warsztatów. Warsztaty obejmowały tematy wiodące: demografia i jej wyzwania, aktywne starzenie się oraz katalog różnych form zaangażowania obywatelskiego. Dzięki zajęciom Seniorzy dowiedzieli się jakie mają możliwości działania i realizacji swoich pomysłów. Uzyskaną wiedzę mogli potem wykorzystać podczas wdrażania inicjatywy lokalnej w swojej miejscowości.

Dla seniorów z gmin objętych projektem zorganizowane zostały wizyty studyjne w Łodzi. Podczas wizyt seniorzy z terenu województwa łódzkiego spotkali się z przedstawicielami Miejskich Rad  seniorów w Łodzi i Pabianicach, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, Rzecznikiem Praw Seniorów Urzędu Miasta Łodzi, członkami łódzkich organizacji senioralnych, w tym teatrów amatorskich. Wizyty stały się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Seniorzy otrzymali informacje dotyczące katalogu działań jakie mogą rozpocząć na swoim terenie.

W ramach projektu zrealizowano także 9 inicjatyw lokalnych: po dwie w gminach Mokrsko, Łódź, Stryków i Rosanów oraz jedna inicjatywa w gminie Rusiec. Zrealizowanych zostało pięć inicjatyw, w realizacji których wzięło udział po 5 członków (25 osób) oraz cztery inicjatywy przy realizacji których udział brali nowi członkowie, (łącznie 20 seniorów). W wyniku działań projektowych 215 osób zostało odbiorcami działań poprzez udział w realizowanych przez seniorów inicjatywach lokalnych. Dzięki przeprowadzonym zadaniom osiągnięto aktywizację doraźną z możliwością aktywizacji długofalowej, co można wnioskować na podstawie aktywności odbiorców projektu.