Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Nabór na wnioski Łódź Akademicka Przyjazna dla nowych mieszkańców miasta nadal trwa!


Najbliższe posiedzenie komisji konkursowej już w poniedziałek 20 września. Oceniane będą wszystkie wnioski, które wpłyną do dnia 20.09 do godziny 10:00.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne.

Zadanie publiczne „Łódź przyjazna nowym mieszkańcom miasta” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Może Cię zainteresować