Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

NABÓR: dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych

Z przyjemnością informujemy o otwarciu II naboru 2022 na dofinansowanie do pokrycia kosztów szkoleń dla pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem w ramach projektu OWES- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023 oraz będących aktualnie wpisanych na ogólnopolską listę PS.

 

CO MOŻE ZOSTAĆ SFINANSOWANE I JAK?

  • Szkolenie, które prowadzi do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020);

  • Podmiot może wykorzystać dofinansowanie na pokrycie kosztów szkolenia swoich pracowników lub członków zarządu (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę);

  • Tematyka szkoleń musi wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;

  • W ramach kwoty dofinansowania podmiot może sfinansować jedno lub więcej szkoleń lub dofinansować wybrane szkolenie/a;

  • Jeden podmiot może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie do 1800 zł netto (kwota pomniejszona o podatek VAT, który jeśli należy organizacja ponosi ze środków własnych).

  • Szkolenie powinno być zrealizowane i środki  wydatkowane do dnia 10.12.2022 r.

  • Usługa szkoleniowa powinna być realizowana przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zaświadczenie o takim wpisie danej instytucji  jest integralnym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego.


Kwota przyznanego dofinansowania zostanie przelana na konto podmiotu.

Podmiot będzie zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykorzystania dofinansowania.


Termin naboru wniosków od dnia 06.10.2022 r. do 14.10.2022 r.
Nabór zaczyna się  od godz. 8:00 do wyczerpania środków.


Ogłoszenie wyników naboru maksymalnie do 18.10.2022 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 1_OPUS_REGULAMIN_DOFIN_SZKOLENIA_2022_nabór_II 05.10.2022 pdf 254,27 KB 20
2 2_OPUS_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_2022_nabór_II 05.10.2022 pdf 233,03 KB 29
3 3_OPUS_OCENA_FORM_ZGŁOSZ_2022_nabór_II 05.10.2022 pdf 217,3 KB 9
4 4_OPUS_WZOR_SPRAWOZDANIA_WSPAR_SZKOL_2022_nabór_II 05.10.2022 pdf 235,16 KB 20
5 5_OPUS_UMOWA_WZÓR 05.10.2022 pdf 226,38 KB 7
6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 05.10.2022 pdf 380,64 KB 14
7 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - edytowalny 05.10.2022 xls 310,5 KB 16

Może Cię zainteresować