Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Monitoring Łódzkich Zabytków w każdej kieszeni Mikrogranty Łódź 2018

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Łodzi

W ramach projektu wykonano dokumentację fotograficzną 100 łódzkich zabytków, stworzono o nich film edukacyjny, który został opublikowany na portalach społecznościowych. 

Powstała również aplikacja mobilna prezentująca zasoby i wiedzę o zabytkach, którą również można znaleźć na stronie http://tonz.org.pl/lodz/monitoring/


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00