Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstrona konkursu


Ocena i wybór wniosków do realizacji przebiegać będzie w dwóch etapach:
    1. ETAP I: nabór wniosków wstępnych, ich ocena formalna i merytoryczna, kwalifikacja do kolejnego ETAPU II;
    2. ETAP II: rozmowy Komisji Oceny z przedstawicielami zakwalifikowanych wnioskodawców i realizatorów, stworzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia mikrograntem. 
Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert.
Termin składania wniosków: 04.03.2019 do 15.03.2019

Ogłoszenie wyników ETAPU I następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronach internetowych Gminy Wieruszów i Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 22.03.2019 r. Po ogłoszeniu wyników ETAPU I Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli uczestnictwa w ETAPIE II tj. rozmowach i prezentacji projektu przed Komisją Oceny oraz ustala termin rozmowy/prezentacji. Rozmowy odbywać się będą w dniach: od 26.03.2019 – do 12.04.2019 roku.

Ogłoszenie końcowych wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronach internetowych Gminy Wieruszów i Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 12.04.2019 r. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji. W przypadku rezygnacji jednego z nich, mikroganty otrzymuje kolejny wskazany przez Operatora.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 23.04.2019 do 30.11.2019r.


Mikrogranty Wieruszów 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość