Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY SIERADZ 2022Zakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023

„Lokalny Program Mikrograntów:Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców SIERADZ 2022" czyli Program realizowany wspólnie przez Miasto Sieradz, CFundację STREFA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS współfinansowany ze środków Sieradza i ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

1. Celem Programu LPM: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców SIERADZ 2022 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO. Typy wspieranych w 2022 roku projektów powinny obejmować:  

a. wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców; 

b. projekty pobudzające aktywność mieszkańców Sieradza; 

c. wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych z terenu Miasta Sieradz, które realizują działania na rzecz mieszkańców miasta 

2. Termin składania wniosków: 28.02.2022 r. do 25.03.2022 r. do godz. 16:00

3. Okres realizacji projektów: 01.05.2022 r. do 14.11.2022 r. 

4. Podmioty uprawnione:

a. grupy nieformalne

b. młode organizacje pozarządowe

c. organizacje pozarządowe

5. W konkursie mogą wziąć udział te ww. podmioty z terenu Miasta Sieradz lub działające na rzecz miasta Sieradz i jego mieszkańców.

6. Kwota mikrograntu:  od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł 

7. Pula środków w konkursie: 88 000,00 zł  

8. Nie są wymagane wkłady własne (finansowe, osobowe, rzeczowe)

9. Wnioski składane są  wyłącznie w generatorze znajdującym się  na stronie Operatora: w zakładce Konkursy 


LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: MIKROGRANTY SIERADZ 2022

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość