Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstrona konkursu

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:

    1. ETAP I: ocena  formalna i merytoryczna wniosków wstępnych zgodnie z kartą oceny, według ustalonych kryteriów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). ETAP I oceny zostanie zakończony najpóźniej do dnia 20.03.2019 r
    2. ETAP II: komisyjna ocena prezentacji projektu. II etap oceny zostanie zakończony najpóźniej do dnia 30.03.2019 r.

Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert.
Termin składania wniosków  od 01.03.2019 do 15.03.2019


Ogłoszenie wyników ETAPU 1 następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie www UM Sieradz oraz Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 20.03.2019 r. Po ogłoszeniu wyników ETAPU 1 Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli uczestnictwa w rozmowach z Komisją Oceny oraz ustala termin rozmowy. Rozmowy odbywać się będą w dniach: 21.03.2019 – 25.03.2019.

Ogłoszenie końcowych wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie www UM Sieradz oraz Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 30.03.2019 r. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji. W przypadku rezygnacji jednego z nich, mikrogranty otrzymuje kolejny wskazany przez Operatora.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2019r.

Mikrogranty  Sieradz 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość