Podstrona konkursu

Mikrogranty Sieradz 2019Uzupełnianie projektów

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem

Procedura wyboru ofert obejmuje dwa etapy:

    1. ETAP I: ocena  formalna i merytoryczna wniosków wstępnych zgodnie z kartą oceny, według ustalonych kryteriów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). ETAP I oceny zostanie zakończony najpóźniej do dnia 20.03.2019 r
    2. ETAP II: komisyjna ocena prezentacji projektu. II etap oceny zostanie zakończony najpóźniej do dnia 30.03.2019 r.

Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert.
Termin składania wniosków  od 01.03.2019 do 15.03.2019


Ogłoszenie wyników ETAPU 1 następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie www UM Sieradz oraz Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 20.03.2019 r. Po ogłoszeniu wyników ETAPU 1 Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli uczestnictwa w rozmowach z Komisją Oceny oraz ustala termin rozmowy. Rozmowy odbywać się będą w dniach: 21.03.2019 – 25.03.2019.

Ogłoszenie końcowych wyników następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie www UM Sieradz oraz Operatora. Lista zostanie wywieszona najpóźniej 30.03.2019 r. Po ogłoszeniu wyników konkursu Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji. W przypadku rezygnacji jednego z nich, mikrogranty otrzymuje kolejny wskazany przez Operatora.

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.04.2019 do 30.11.2019r.

Mikrogranty  Sieradz 2019

Uzupełnianie projektów

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość