Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność MIKROGRANTY RZGÓW 2022 - NABÓR WNIOSKÓW DO  15.04.2022 r.

MIKROGRANTY RZGÓW 2022 - NABÓR WNIOSKÓW DO 15.04.2022 r.

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW VI EDYCJA  W GMINIE RZGÓW 2022


O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców VI Edycja w Gminie Rzgów 2022 grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a szczególnie młode organizacje, mogą starć się o środki na wsparcie swoich inicjatyw na rzecz Gminy Rzgów i jej mieszkańców w wysokości do 4 000,00 zł (na inicjatywy) i do 5000,00 zł (na wzmocnienie młodych organizacji)

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy Rzgów oraz na rzecz gminy i jej mieszkańców dotyczące m.in. rozwoju aktywności lokalnej i promocji gminy. 

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne (nie mniej niż trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej) mieszkańców Gminy Rzgów oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem młodych organizacji (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł).  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 01.05.2022r. do 14.11.2022r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie UG Rzgów i stronie opus.org.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 04.04.2022r. do 15.04.2022r.

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu Centrum OPUS 

Kontakt: 

  • Agnieszka Wasilewska awasilewska@opus.org.pl tel.509 899 449 - doradztwo
  • Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl – doradztwo techniczne (generator) 
  • Marta Smejda msmejda@opus.org.pl – Inkubator, wsparcie dla grup nieformalnych

Może Cię zainteresować