Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstrona konkursu

Typy działań wspieranych w 2019 roku to inicjatywy lokalne, które dotyczą w szczególności:

a) wdrażania projektów pobudzających aktywność mieszkańców, rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmacnianiu tożsamości  regionalnej poprzez:  promocję tradycyjnych produktów regionalnych; • organizowanie  imprez, wystaw, konkursów promujących region; • warsztaty rękodzieł a ludowego i twórczości folklorystycznej.

b) promocji kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji poprzez: • wsparcie wydarzeń sportowych; • organizację imprez krajoznawczych oraz imprez z zakresu turystyki aktywnej na terenie Gminy Rzgów, promujących atrakcje regionu oraz szlaki turystyczne;  organizację konkursów i turniejów o zasięgu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z zakresu wiedzy krajoznawczej o Gminie Rzgów.

c) promocji Gminy Rzgów poprzez: • organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie; • promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu; • promocja wydarzeń kulturalnych; • promocja istniejących produktów turystycznych.

d) wdrażanie małych projektów lokalnych z zakresu ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień poprzez: • realizację niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

Mikrogranty Rzgów 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość