Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstrona konkursu

  • 10 złożonych wniosków, 
  • 7 wniosków dofinansowano mikrograntami o łącznej wartości  16 000 zł,
  • 21 udzielonych indywidualnych doradztw i konsultacji,
  • 3 spotkania edukacyjno - konsultacyjne dla realizatorów,
  • 18 godzin indywidualnego coachingu dotyczącego wypracowania biznesplanu, działań promocyjnych oraz zarządzania przyszła nowo powstała organizacją,
  • 710 mieszkańców gminy uczestniczyło w wydarzeniach w ramach dofinansowanych inicjatyw.