Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych w gminie Gomunice”  realizowany był w okresie od 10.04.2017 do 30.11.2017 roku przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

Zadanie współfinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków lokalnego samorządu. 

Celem głównym programu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji poza-rządowych z gminy Gomunice w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw oddolnych przez lokalne młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Wnioski składane w formie pdf mogły dotyczyć: zwiększenia roli inicjatyw oddolnych, animowania działań samopomocowych, zwiększenia integracji społecznej, wspierania organizacji pozarządowych z terenu gminy Gomunice

Wysokość mikrograntów: od 1000 zł do 4000 zł 

Wnioskodawcy i realizatorzy przez cały czas trwania zadania mogli korzystać ze wsparcia doradczego: konsultacja wniosków, pomoc konsultacyjna w realizacji i rozliczaniu, przygotowanie sprawozdania.