Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Miejski Program Mikrograntów. Wyniki konkursu

Konkurs zakładał dwa etapy oceny merytorycznej. W pierwszym, ocenie podlegały złożone pisemne wnioski.  W drugim, autorzy najlepiej ocenionych wniosków, prezentowali swoje projekty osobiście, podczas spotkań z komisją. 

W wyniku dwuetapowego konkursu, rozdysponowaliśmy 100% budżetu przeznaczonego na Mikrogranty, przyznając mikrogrant dla 35 projektów.  Lista projektów wraz z uzyskanymi punktami- w załączniku. 

Grupom, które zdobyły grant, serdecznie gratulujemy. 

Wszystkim – dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie projektów i za czas poświęcony na rozmowę z nami podczas prezentacji. 

Oczywiście zapraszamy do aplikowania w kolejnych konkursach. 

W najbliższym czasie będziemy kontaktować się z autorami wygranych projektów w sprawie podpisania umowy. 

Projekty można będzie realizować od 1 sierpnia 2018. POWODZENIA! 

Może Cię zainteresować