Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Międzynarodowe warsztaty plastyczne "Nasza Planeta" (UA / ENG / RU)

Międzynarodowe warsztaty plastyczne "Nasza Planeta" (UA / ENG / RU)


yкраїнська нижче
English below


PLW

Scenograficzne warsztaty upcyclingowe (nadamy nową, artystyczną wartość niepotrzebnym już przedmiotom) w Bibliotece na Ketlinga 21.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, warsztaty są nieograniczone wiekowo: dla młodszych i starszych, a także malutkich artystów - pod opieką osób dorosłych.

W trakcie spotkania z rzeczy z odzysku (np. zepsute zabawki, opakowania, butelki, papiery, folie itp.) i materiałów plastycznych przygotujemy scenografię naszej wspólnej planety (np. wulkany, kosmiczną roślinność, statki, budynki itd.), a także jej różnorodnych mieszkańców.

Zapraszamy w podróż kosmiczną!

Będzie kreatywnie, twórczo i międzykulturowo.


UA

Художні заняття "Cусідня планета" в Бібліотеці на Кетлінга 21 (Ketlinga 21)

Запрошуємо всіх: дітей, дорослих, а також маленьких артистів під опікою дорослих. Участь безкоштовна.

Під час семінару ми використовуємо перероблені предмети (наприклад, зламані іграшки, упаковка, пляшки, папір, фольга тощо) і пластикові матеріали для створення декорацій нашої спільної планети (наприклад, вулканів, космічної рослинності, кораблів, будівель тощо), а також його різноманітні мешканці.

Запрошуємо у космічну подорож! Це буде креативно, творчо та мультикультурно.


ENG

Art workshops "Neighbors planet" of the City Library in Łódź, ul. Ketlinga 21

We invite everyone: children, adults, as well as tiny artists under the care of adults. Participation is free.

During the workshop, we use recycled items (e.g. broken toys, packaging, bottles, papers, foils, etc.) and plastic materials to create the scenery of our common planet (e.g. volcanoes, cosmic vegetation, ships, buildings, etc.), as well as its diverse inhabitants.

We invite you to a space journey! It will be creative, creative and multicultural.


RU

Художественные классы "Соседская планета"в Библиотеке на Кетлинга 21 (Ketlinga 21)

Приглашаем всех: детей, взрослых, а также маленьких художников под присмотром взрослых. Участие бесплатное.

Во время мастер-класса мы используем переработанные предметы (например, сломанные игрушки, упаковку, бутылки, бумагу, фольгу и т. д.) и пластиковые материалы для создания декораций нашей общей планеты (например, вулканов, космической растительности, кораблей, зданий и т. д.), а также его разнообразные обитатели.

Приглашаем вас в космическое путешествие! Он будет креативным, креативным и мультикультурным.


____

Projekt "Cudzoziemiec-Mieszkaniec-Sąsiad" finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Wydarzenie

  • 08 sierpnia 2022 Początek: 17:00 - Koniec: 19:00
    Międzynarodowe warsztaty plastyczne "Nasza Planeta" (UA / ENG / RU)

Może Cię zainteresować