Mikrodziałanie

Memory sensoryczne - wspólne tworzenie gry dotykowej Mikrogranty dla seniorów 2018

Fundacja Kołobajki
Na warsztatach tworzone były gry planszowe „sensoryczne memory” które uczestnicy mogli zabierać do domu. Warsztaty każdorazowo poprzedzała część teoretyczna nt. higieny wzroku, tyflografiki, savoir vivre wobec osób niewidomych. Przeprowadzono 9 spotkań, w których wzięło udział 77 uczestników 60+ w różnych grupach od 2 do 17 osób.  Miejsca prowadzenia zajęć: klub Seniora Przygodowo ul. Przybyszewskiego- 2 spotkania(6,23.11), Ośrodek  3 piętra(14.11), specjalistyczny Ośrodek Psychiatryczny ZOZ Aleksandrowska 159(16.11), Przedszkola Miejskie 97(21.11),14(22.11)i 100 (28.11) oraz Domy Dziennego Pobytu ul. Rojna(26.110 i ul. Jaracza (27.11).

Zdjęcie

Status:
Zrealizowany