Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW - MIKROGRANTY WIERUSZÓW 2021


13 LIPCA 2021 ROKU WYSTARTOWAŁ KONKURS  

LOKALNY PROGRAM MIKROGRANTÓW 

MIKROGRANTY WIERUSZÓW 2021  


O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach LPM: Mikrogranty Wieruszów 2021 grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a szczególnie młode organizacje, mogą starć się o środki na wsparcie przedsięwzięć społecznych na rzecz gminy Wieruszów i jej mieszkańców oraz działań wzmacniających lokalne młode organizacje w wysokości do 3 000,00 zł 


JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy Wieruszów oraz na  rzecz gminy i jej mieszkańców. Preferowane są działania łączące się z imprezami ujętymi w Gminnym Kalendarzu Imprez na rok 2021 zamieszczonym pod adresem: http://miasto.wieruszow.pl/kalendarz2021/ oraz innymi nie wpisanymi, a zaplanowanymi przez jednostki gminy Wieruszów.


DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć grupy nieformalne (nie mniej niż trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej) mieszkańców Gminy Wieruszów oraz organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem młodych organizacji (organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł).  


CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  od 01.08.2021 do 20.11.2021r.


JAK ZDOBYĆ GRANT?

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie UG Wieruszów i stronie opus.org.pl


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 13.07.2021 do 27.07.2021

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców operatora programu Centrum OPUS 

kontakt: mstepien@opus.org.pl; awasilewska@opus.org.pl tel.509 899 449

 Może Cię zainteresować