Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Łódzkie Centrum ObywatelskieW trakcie realizacji


Termin realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2021

Projekt partnerski realizowany przez Centrum OPUS we współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego http://ferso.org/

Grupa docelowadziałające na terenie Miasta Łodzi: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, podmiotu ekonomii społecznej czy partnerstwa lokalnego.


Działania:

I. Działania wspierające (realizowane przez Centrum OPUS):

1.1. prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego (w tym specjalistycznego); (200 h 2021).  Jest to usługa indywidualna lub grupowa i jest świadczona przez doradcę w różnych formach (spotkanie, doradztwo telefoniczne, online). Może mieć charakter jednorazowego spotkania lub dłuższego procesu

Zakres tematyczny doradztwa obejmuje m.in.:

wsparcie w zakładaniu organizacji pozarządowych (od pracy nad doborem formy prawnej, konstruowania statutu po rejestrację w KRS lub innych rejestrach)

doradztwo prawne w zakresie działania organizacji

doradztwo księgowo-finansowe

doradztwo w zakresie pozyskiwania środków (pomoc w przygotowaniu ofert, wybór źródeł finansowania)

doradztwo w zakresie zatrudniania osób w ngo (od zlecenia po um. o pracę, obowiązki pracodawcy)

doradztwo w zakresie rozwoju działań ekonomicznych organizacji jako podmiotu ES

doradztwo biznesowe dla PES i PS.

1.2 Podcasty edukacyjne - w ramach wsparcia ŁCO powstanie min. 6 podcastów tematycznych dot. działania NGO


2. wsparcie techniczne:

2.1 biuro coworkingowe stacjonarne: dostęp  do lokalu przy ul. Narutowicza 8/10 obejmujący:

dwie sale konferencyjno - warsztatowe do 10 osób wyposażone we flipchart, a jedna również w TV 

sala konferencyjna mogąca pomieścić do 50 osób

sala spotkań do 7 osób

sala pracy kreatywnej - przystosowana do nieformalnych spotkań/ warsztatów (puffy  zamiast krzeseł)

sala do pracy indywidualnej ze stanowiskiem komputerowym i z dostępem do drukarki/ksero

internet szerokopasmowy w systemie wi-fi.

biblioteka

20 namiotów do wypożyczenia na imprezy plenerowe + stoliki turystyczne

3 rzutniki do wypożyczenia i 1 ekran na stelażu

Nasze sale są dostępne przez 6 dni w tygodniu: (od poniedziałku do soboty), min. 8 godz. dziennie, w tym dwa dni robocze także do 20.00

Ze względu na ograniczenia wynikające z zaleceń Sanepidu obecnie sale mogę przyjąć maksymalnie  5 os. 

2.2 Biuro coworkingowe online- w ramach wsparcia bezpłatnie dostępne są dla organizacji platformy do pracy  online: 

platforma Meet

platforma ZOOM.

2.3 Studio nagrań do produkcji podcastów (pomieszczenie, oświetlenie, nagłośnienie, wsparcie specjalisty ds.promocji).

II. Działania integracyjno – edukacyjne (realizowane przez Fundację FERSO)

1. Szkolenia/warsztaty stacjonarne i online.

2. Spotkania integracyjno –międzysektorowe. 

3. Spotkania specjalistyczne edukacyjne stacjonarne i online.

4. Badanie potrzeb i konsultacje nt. oczekiwań organizacji


Zadanie Łódzkie Centrum Obywatelskie jest współfinansowane ze środków miasta Łodzi.